ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

iso-9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyeti artırılmasını hedefleyen dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

ISO 9001 İmalat ve Hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için kurulmuş, kapsamlı bir standartlar kümesidir. İşletmenizin kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime kadar uzanan Kalite yönetim sistemleri uygulamalarının tümünü kapsar. Standartlar firmadan firmaya değişiklikler göstermektedir.

ISO 9001 sıklıkla kamu ihalelerinde talep edilmektedir. Özel Entegratör Belgesi alınması haricinde herhangi bir zorunluluğu bulunmamakla beraber, firmanızın sektör gözetmeksizin rekabet avantajı sağlamasına vesile olacaktır.

Kuruluşun organizasyonel yapısı, süreçlerin iyileştirilmiş etkin yönetimine, iç denetim, ürün tasarımı, tüm iş süreçleri ile gözden geçirmelere değin, Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır.

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilebilmektedir.

ISO 9001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), PUKÖ (PDCA- Plan-Do-Control-Act / Planla –Uygula-Kontrol Et- Önlem al) modeli ile uygulanmakta ve sürdürülmektedir.

ISO 9001 Yaklaşımımız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

Müşteri ilişkilerine odaklanarak, iş süreçlerinin tüm iyileştirme akışları ele alınmaktadır. Tüm akışların çizilmesi ve kontrol noktalarının, gereksiz işlerin ortaya konulabilmesi sayesinde yönetim daha sağlıklı kararlar verebilecektir. Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

Çalışanların projeye katılımı sağlanır. Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, sağlıklı bilgi akışını sağlayacaktır. İç denetim mekanizması kurulumu ve yönetim gözden geçirmelerin tamamlanmasının ardından tüm denetim aşamalarında yanınızda yer alarak, proje sonrasında danışmanlığa PUKÖ üzerinden ilerleyebilmenizi hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda firmanızın süreçlerini inceleyerek, sizinle beraber ISO 9001 sertifikasını almak ve sürdürülebilirliğini bir kurum kültürü haline getirmek için gerekli danışmanlığı sağlarız.

Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan Proje Adımları

Proje başlangıcı, süresince ve kapanışı ile zaman çizelge yönetimine dair bilgi almak için lütfen tıklayınız.