Adli Bilişim & E-keşif

adli-bilisim-e-kesif

Adli Bilişim (Computer Forensics) & E-keşif

Adli Bilişim (Computer Forensics), adli kurumların işlenen suçları aydınlatabilmesi amacıyla, bilişim öğeleri yardımıyla ele geçirilen delilleri adalete sunulmaya hazır hale getirmeyi sağlayan bir disiplindir.

Çeşitli sayısal medyalar üzerinde bulunan suçla ilgili sayısal deliller, bilimsel yöntemlerle bozulmadan ve zarar görmeden anlaşılabilir bir şekle getirilir. E-keşif hizmetinde ise bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlardan hukuk sürecinde kullanılacak bilgiler toplanır.

Adli Bilişim (Computer Forensics) & E-keşif Yaklaşımımız

  • Adli bilişim olayı ile ilgili kişilerle görüşür, olayın gelişimi ve muhtemel etkileri ile ilgili bilgi ediniriz.
  • E-keşif / Delil Elde Etme ve Muhafaza dahilinde; olay yeri güvenliği ve ilk müdahalesi ile ilgili muhtemel dijital delilleri toplayıp nakleder, verileri incelemek için inceleme kopyalarını oluştururuz.
  • Araştırma yöntemlerini belirler, teknik araştırmaları yaparak muhtemel suç unsurlarını elde ederiz. Delil niteliği taşıyacak suç unsurlarını tespit ederiz. Yorum aşamasında güvenilirlik ve yasal geçerlilik sağlarız.
  • Elektronik bulguların delil olarak kullanılabilmesini sağlayarak, suçun veya suçsuzluğun ispatını kolaylaştırırız.
  • Saptanan bulgu ve delilleri hazırlar, belgelendirir ve ilgili mercilere bulgulara ilişkin sunum yaparız.