BT Yönetişim (IT Governance) Danışmanlığı

BT Yönetişim (IT Governance) Danışmanlığı

BT yönetişiminin ilk amacı, BT faaliyetlerinin iş hedefleri ile aynı doğrultuda ilerlemesinin sağlanmasıdır. BT ile iş hedefleri arasındaki stratejik uyumun sağlanması, günümüz iş dünyasında kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

BT hizmetlerinin kurumsal ticaretinize etkisi göz ardı edilemeyecek büyüklükte ise, BT Yönetişim Danışmanlığı yardımıyla hizmet performansınızı arttırmanın, kısa ve uzun vadeli kazanımları listelemenin, sunacağımız ölçümleme metotları ile ilerlemeyi takip etmeye başlamanın tam zamanı!

BT Yönetişim Danışmanlığı Yaklaşımımız

COBIT, BT amaç ve hedefleriyle iş amaç ve hedeflerinin, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde biraraya getirilmesi için gereklilikleri tanımlayan, süreç denetimi odaklı, ölçme ve değerlendirme mekanizması etkili kurumsal bir BT yönetişim aracıdır.

ITIL, iş hedeflerini destekleyen BT süreçlerini tanımlar ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını BT Yönetişim bakış açısıyla biçimlendirir.

ISO 20000 
operasyonel mükemmelliği sunmaya ihtiyacı olan BT organizasyonlarına hitap etmektedir.

BT Yönetişim çerçevesindeki süreçler, yukarıda bahsi geçen dünyaca kabul görmüş en iyi uygulamaların süreç başlıklarından oluşturulmuştur. BT Yönetişim çerçevesi ile kurulan yapılar süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

Danışmanlık kapsamına, ihtiyacınıza bağlı olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) konularında ekleme yapılabilmektedir.

Danışmanlığın amacı, BT hizmet alanlarında memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak (ITIL); bunu yaparken bilgi teknolojilerinden maksimum yarar sağlamak ve iş hedeflerinizi en iyi düzeyde desteklemek (COBIT); BT Hizmet Yönetiminde ulaşılan olgunluk seviyesinin belgelendirilebilmesini sağlamak (ISO 20000) ve böylece rakipler arasında güvenilirlik ve hizmet kalitesi anlamında sizi ileriye götürmektir.

BT Yönetişim Danışmanlığı Süreç Grupları Nelerdir?

Ele aldığımız süreç grupları aşağıda listelenmiştir:

• Hizmet Stratejisi
• Hizmet Tasarımı
• Hizmet Geçişi
• Hizmet Operasyonu
• Sürdürebilir Hizmet İyileştirme

BT Yönetişim Danışmanlığı’nın Kurumunuza Faydaları Neler Olabilir?

BT Yönetişim Danışmanlığı’nın faydaları aşağıdaki gibi listelenebilir:

• İç denetim sistemi ve risk yönetiminin geliştirilmesi
• Düzenleyici yönetmelikler, gerekliliklerle uygunluğun artırılması
• Sinerji etkisi ve optimize edilmiş BT kaynak kullanımı sayesinde maliyet azalması
• BT Hizmetleri Süreç olgunluklarının artırılması
• Bilgi Teknolojilerine olan güvenin arttırılması
• BT Yönetişim bakış açısının içselleştirilmesi sayesinde BT Hizmet Ölçülebilirliğin sağlanması

BT Yönetişim Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan Proje Adımları

BT Yönetişim Danışmanlık Hizmetimize Dair Öne Çıkan Proje Adımları aşağıdaki gibidir:

• BT Hizmet yapısının analizi
• Strateji ve hedeflerin belirlenmesi
• BT Yönetişim mevcut durumu ile hedeflenen durumu arasındaki farkların belirlenmesi
• Hizmet Stratejisi evresi ile ne gerektiğinin ve niçin gerektiğinin belirlenmesi
• Hizmet Tasarımı ile Stratejinin nasıl gerçekleştirileceğinin belirlenmesi
• Hizmet Yönetimi ve Sağlama süreçlerinin geliştirilmesi ve dökümantasyonu
• İş ve süreç hedeflerine ulaşmayı destekleyecek kontrollerin belirlenmesi, dökümantasyonu, işletilmesi
• BT Yönetişim Danışmanlığının görseller ile desteklenerek karşılaştırılması
• BT Yönetişim’ine dair kısa ve uzun vade kazanımlarının sunulması
• Ölçümleme geleceğinin yol haritasının çizilmesi