ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS) Danışmanlığı

iso-22301

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS) Danışmanlığı

İş sürekliliği; “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir. “ (ISO 22301)

“Plansız bir aksaklığa rağmen hizmetlerin sürdürülebilmesi” ve “aksaklık sonrası sistemlerin yeniden yapılandırılması” ilkeleri operasyonel süreklilik için şarttır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları ve yapıyı oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir. Bu standardın amacı kuruluşun olağanüstü hallerde ihtiyaç duyacağı müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamına çalışanlar, iş süreçleri ve ilgili tüm teknoloji sistemleri girmektedir.

ISO 22301 sertifikasyonu, rekabet avantajı getirmekle beraber, YNÖKC (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar) Güvenli Servis Sağlayıcı firmalar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur.

ISO 22301 planlarınız yoksa ya da planlarınızı uygun bir şekilde yapılandırıp işletemiyorsanız, ticari işlemlerinizin kesintiye uğraması, pazar veya müşteri kaybı, marka imajı ve mali zarar risklerine karşı savunmasız durumdasınız demektir.

ISO 22301 planları, sadece olağanüstü haller ve durumları değil günlük operasyonların düzenlenmesini ve iyileştirilmesini de kapsar.

ISO 22301 Danışmanlığı Yaklaşımımız

Lostar olarak gerçekleştirdiğimiz ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında, GAP Analizi çıktılarını dikkate alınarak iyileştirme projelerinin planlanması, hayata geçirilmesi ve kurum kültürüne yerleştirilmesi aşamalarında kurumun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı hedefleriz. Bir başka deyişle, kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirleyerek, itibar, marka ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak bir yönetim sisteminin kurulmasına destek veririz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında, kurumun standardın gereksinimleriyle örtüşmekte olan iyileştirme projelerinin planlanması, hayata geçirilmesi ve kurum kültürüne yerleştirilmesi aşamalarında kurumun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı hedefleriz. Bir başka deyişle, kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirleyerek, itibar, marka ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak bir yönetim sisteminin kurulmasına destek veririz.

Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan Proje Adımları

Proje başlangıcı, süresince ve kapanışı ile zaman çizelge yönetimine dair bilgi almak için lütfen tıklayınız.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Projesinde Öne Çıkan Proje Adımları aşağıdaki gibidir:

 • Kuruluşun ve organizasyon yapısının analizi,
 • Kritik iş süreçlerinin belirlenmesi ve paylaşılması
 • İş etki ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve mutabık kalınması
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Stratejilerinin belirlenmesi
 • Plan ve Süreç geliştirmeleri
 • Uygulanabilirlik testi
 • Bilinçlendirme Programı
 • Felaket kurtarma plan ve sürecinin geliştirilmesi
 • Kriz yönetimi planlarının hazırlanması ve mutabık kalınması
 • Olası kayıplar için yedekleme, kurtarma, hayata geçirme senaryolarının hazırlanması
 • Kriz dokümantasyonunun hazırlanması ve mutabık kalınması
 • Yedek sistemler ile geri dönüşüm şartlarının hazırlanması
 • Tatbikat Yönetimi dahilinde senaryoların hazırlanması
 • Hazırlanan senaryoların test edilmesi ve iyileştirilmelerin raporlanması
 • İyileştirme noktaları ve iç denetim çıktılarının paylaşılması
 • Proje kapanışının gerçekleştirilmesi
 • Sertifikasyon denetimlerinde bulgu kapama desteği