Proje Yönetimi Yaklaşımımız

Tüm projelerimizde, uygulanabilirlik çerçevesinde Project Management Institute (PMI) tarafından belirlenen Proje Yönetim Metodolojisi kullanılır.

Proje Başlangıcı

• Proje paydaşlarının belirlenmesi ve gereksinimlerinin analiz edilebilmesi için proje planlama toplantısı gerçekleştirilir.
• Proje Sahibi ve Proje Yöneticisi (Kurumunuz & Lostar) belirlenir.
• Proje ekibi belirlenir. (İş faaliyetleri hakkında bilgi alınabilecek uzmanların belirlenmesi)
• Proje Başlatma Dokümanı ve ilgili proje dokümantasyonu hazırlanacaktır. (Proje ekibi, proje yöneticisi, proje sahibi, proje kapsamı, dokümantasyon bilgisi, proje planı, iletişim planı vb. içerir)
• Proje Başlatma Belgesi şirket içinde yayımlanır.
• Proje Zaman Çizelgesi hazırlanır ve üzerinde mutabık kalınır.

Proje Süresince

• Proje paydaşlarının gereksinimlerinin sağlanabilmesi amacıyla sürekli olarak çıktıların kalite kontrolü gerçekleştirilir.
• Proje’nin genel durumunu tanımlayan Proje Durum Raporları periyodik olarak yönetim ile paylaşılır.
• Projenin ilerleme durumunu tanımlayan ilerleme raporları periyodik olarak ilgililer ile paylaşılır.
• Proje riskleri takip edilir, raporlanır ve yönetilir.
• Proje Planı takip edilir.

Proje Kapanışı

• Proje teslimi ve kabulü gerçekleştirilir.
• Proje kapanış toplantısı gerçekleştirilir.
• Projelerdeki öğrenilmiş dersler ve geliştirme önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulur.
• Proje kapanışı gerçekleştirilir.