Proje Yönetimi Yaklaşımımız

Proje Yönetimi Yaklaşımımız

Tüm projelerimizde, uygulanabilirlik çerçevesinde Project Management Institute (PMI) tarafından belirlenen Proje Yönetim Metodolojisi kullanılır.

Proje Başlangıcı

 • Proje paydaşlarının belirlenmesi ve gereksinimlerinin analiz edilebilmesi için proje planlama toplantısı gerçekleştirilir.
 • Proje Sahibi ve Proje Yöneticisi (Kurumunuz & Lostar) belirlenir.
 • Proje ekibi belirlenir. (İş faaliyetleri hakkında bilgi alınabilecek uzmanların belirlenmesi)
 • Proje Başlatma Dokümanı ve ilgili proje dokümantasyonu hazırlanacaktır. (Proje ekibi, proje yöneticisi, proje sahibi, proje kapsamı, dokümantasyon bilgisi, proje planı, iletişim planı vb. içerir)
 • Proje Başlatma Belgesi şirket içinde yayımlanır.
 • Proje Zaman Çizelgesi hazırlanır ve üzerinde mutabık kalınır.

Proje Süresince

 • Proje paydaşlarının gereksinimlerinin sağlanabilmesi amacıyla sürekli olarak çıktıların kalite kontrolü gerçekleştirilir.
 • Proje’nin genel durumunu tanımlayan Proje Durum Raporları periyodik olarak yönetim ile paylaşılır.
 • Projenin ilerleme durumunu tanımlayan ilerleme raporları periyodik olarak ilgililer ile paylaşılır.
  Proje riskleri takip edilir, raporlanır ve yönetilir.
 • Proje Planı takip edilir.

Proje Kapanışı

 • Proje teslimi ve kabulü gerçekleştirilir.
 • Proje kapanış toplantısı gerçekleştirilir.
 • Projelerdeki öğrenilmiş dersler ve geliştirme önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulur.
 • Proje kapanışı gerçekleştirilir.