Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel ve kurumsal bilgileriniz (Bundan böyle gizli bilgiler olarak anılacaktır), web sitesi aracılığıyla tarafımıza aktarıldığı zaman kurumunuzu ve kimliğinizi tanımlamaya veya sizinle iletişime geçmeye yarayan her türlü bilgiyi içermektedir.

Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. (“Lostar” veya “Şirket”) tarafından işletilen lostar.com.trlostar.comguvenligunler.comabome.com.tr alan adlarını ziyaret edenlerin, https://careers.smartrecruiters.com/Lostar adresi üzerinden (bundan böyle LOSTAR.COM olarak belirtilecektir), web sitesi üyeleri ile web sitesi üzerinden gizli bilgilerini LOSTAR.COM ile paylaşan kişi ve kurumların bilgilerini; duyuruların ve haberlerin iletilmesi ile çeşitli istatistiksel değerlendirmelerin yapılması amaçları dışında saklamayacak ve üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır.

LOSTAR.COM, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişi ve kurumlara ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

LOSTAR.COM, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde talep edilmesi halinde işbu gizlilik politikası dahilinde belirtilen gizli bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve İnternet sitesindeki çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, LOSTAR.COM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

LOSTAR.COM, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (çerez – cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

LOSTAR.COM tarafından site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, kullanıcılara konuyla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi şartıyla, LOSTAR.COM ve işbirliği içindeki kişiler tarafından kullanılabilir.

LOSTAR.COM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman İnternet sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. LOSTAR.COM’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni‘ne de linkten ulaşabilirsiniz