Telekom & Teknoloji

Telekom Sektörü

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun yayınlanmasıyla yeni bir düzenleme çerçevesine uyması gereken telekomünikasyon sektörü, vatandaşların en önemli anayasal haklarından olan iletişim özgürlüğünün kullanılması alanında hizmet verir. Ancak bu hizmet, iletişim özgürlüğünün hukuki olarak bağlı olduğu mahremiyet ve kişisel verilerin korunması gibi temel ölçütlere bağlıdır.

Bu doğrultuda, Anayasa, Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında hukuki olarak ortaya konulan kavramlar, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından yayınlanan ikincil mevzuatla telekomünikasyon sektörüne özel olarak yükümlülüklerin ve sorumlulukların belirlenmesi noktasında düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerle ortaya konulan bilgi güvenliği gereksinimleri, aynı zamanda hizmet kalitesi, iş sürekliliğinin sağlanması gibi hizmete yönelik unsurların da yerine getirilmesini zorunlu hale getirecek şekilde yeni bir şekilde karşımıza çıkar.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rekabetin giderek arttığı ve sürekli değişen bu ortamda sektörün yüksek beklentilerine cevap vermek ve uzun vadeli stratejileri belirleyebilmek için tecrübemiz, bilgimiz ve farklı bakış açımız ile sunduğumuz hizmetler size önemli faydalar sağlar. Teknik altyapısı güçlü danışmanlarımız, mühendis kadromuz ve yönetici ortaklarımız tarafından geliştirilen çalışma metodolojilerimiz ve hizmet içeriğimiz, sizlerin özel ihtiyaçlarına göre şekillenme şansına da sahiptir. Biz, hem telekomünikasyon sektörü hem de farklı sektörlerden edindiğimiz bilgi birikimini, gerçekleştirilen projeler vasıtasıyla telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müşterilere, yani sizlere aktarmaktan memnuniyet duyarız.

Sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak çalışma yaklaşımımız, kapsamı ve çıktıları şekillenen hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

Telekom sektörü için sunduğumuz hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Teknoloji Sektörü

Hızla değişen ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı teknoloji sektöründe, kurumların değişime ayak uydurabilmeleri için hem teknik hem de süreçsel anlamda kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekir.

Değişen kanunların, müşteri taleplerinin çeşitliliğinin ve stratejik kararların etkili olduğu teknoloji sektörü, BT hedefleri ile iş hedeflerinin birbirini desteklediği, risklerin tanımlandığı ve dünyada kabul görmüş yönetim sistemi standartlarının kurumlar içinde geliştirilmesini gerektirir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sektördeki firmalar ile gerçekleştirdiğimiz projeler, ulular arası çalışmalardan edindiğimiz tecrübe, sektöre özgü geliştirdiğimiz danışmanlık, eğitim ve denetim metodolojilerimiz ve mühendislerden oluşan teknik kadromuzla, sizlerin istediği çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarında ihtiyaçlarınızı memnuniyetle karşılarız.

Teknoloji sektörüne uygun olarak şekillendirdiğimiz hizmet başlıkları aşağıdaki listedeki gibidir:

Teknoloji sektörü için sunduğumuz hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.