Adli Bilişimin Değişen Yüzü

Adli Bilişimin Değişen Yüzü

  İnsanların hayatlarının çoğunu online yaşamaya başlaması, adli bilişimin soruşturmalar ve davalardaki payının gittikçe artmasına neden olmuştur. Rutgers’ten alınan bilgilere…

Veri Kurtarma İşlemleri

Veri kurtarma adli bilişim işlemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İçeriği suç teşkil edebilecek veriler disk, taşınabilir bellekler, CD/DVD gibi ortamlardan…