BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı

Felaket-kurtarma-süreç-danışmanlık

BT Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) Süreç Danışmanlığı

Mevcut kontrol mekanizmalarının tamamen etkisiz kalabileceği bir olay veya hasar anında, organize ve mümkün olan en hızlı şekilde hareket etmeniz gerekecektir. Bu aşamada medya ilişkilerinizi, kanuni zorunluluklarınızı, kamuoyunu, müşterilerinizi ve hissedarlarızı gözeten önceden hazırlanmış planlar ile duruma müdahale etmek büyük önem taşıyacaktır.

BT Felaket Kurtarma Planı, hasardan geriye kalanı kurtarmanın yanı sıra, risklerin en düşük seviyede gerçekleşmesini ve riskler gerçekleşse dahi kurumların söz konusu olabilecek en az hasar ile işlerine devam etmesini hedeflemektedir.

Biz LOSTAR Bilgi Güvenliği danışmanları olarak, kuruluşunuzun önceden belirleyeceği olası felaket ve benzeri durumlarda uygulayabileceği planları ele alırız. Başarılı bir iş sürekliliği planlamasının gerçekleştirilmesi, söz konusu alt yapının oluşturulması ve yönetimi için dikkat edilmesi gereken kritik faktörleri inceleriz.

BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı Yaklaşımımız

Beklenmeyen bir felaket esnasında, önceden belirlenmiş BT Felaket Kurtarma Süreci çerçevesinde hareket edilmesi ve kuruluşun söz konusu felaketten etkilenmemesinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

En kritik iş akışlarının mutabık kalınan planlar çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışır hale getirilmesi hedeflenecektir.

Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan Proje Adımları

BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı Hizmetimize Dair Öne Çıkan Proje Adımları aşağıdaki gibidir:

  • İşin akışını normale döndürebilecek en uygun yaklaşımın belirlenmesi ve paylaşılması
  • Stratejik ve yönetimsel bakış açısının belirlenen BT Felaket Kurtarma yaklaşımı ile uyumlu olduğunun garantilenerek paylaşılması
  • Alternatif iş yürütme yöntem ve yollarının belirlenip hazırlanması
  • Kritik sistem dokümantasyonlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanabirliğine dair mutabık kalınması
  • BT Felaket kurtarma ve yeniden yapılandırma planlarının hazırlanması
  • Mutabakatların gerçekleştirilmesi ve sonuçların hazırlanması
  • BT Felaket Kurtarma sorumlu ekibinin ve her birine atanmış sorumlulukların (proje sonrasında) belirlenmesi ve paylaşılması
  • Danışmanlık projesinin sonuçlarının paylaşılması