SWIFT Sisteminde Siber Güvenlik

SWIFT Sisteminde Siber Güvenlik

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) bankaların uluslararası para aktarırken birbirleriyle güvenli…

SWIFT ve Güvenlik

SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) SWIFT’i bankaların ülkeler arası para transferleri için kullandıkları sistem olarak tanımlayabiliriz. Para transferleri bankaların…

APT 101 ve Carbanak Çetesi

APT(Advanced Persistens Threat) APT(Advanced Persistans Threat)’i tam olarak Türkçe karşılığı olmamakla beraber gelişmiş uzun süreli tehdit olarak adlandırabiliriz. Yaklaşık olarak…