COBIT Danışmanlığı

COBIT Danışmanlığı

Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri (COBIT– The Control Objectives for Information and Related Technology) ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ve ITGI (IT Governance Institute) tarafından 1996 yılında geliştirilmiş, Bilgi Teknolojileri Yönetimi adına en iyi uygulamalar kümesidir. COBIT, BT amaç ve hedefleriyle iş amaç ve hedeflerinin, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde biraraya getirilmesi için gereklilikleri tanımlayan, süreç denetimi odaklı, ölçme ve değerlendirme mekanizması etkili kurumsal bir BT yönetişim aracıdır.

İçerdiği stratejik BT planı, bilgi mimarisi, stratejiyi işletmek için gerekli BT donanım ve yazılımları, sürekli hizmet sağlanması ve BT performansını izleme sistemi ile COBIT yöneticilere, denetçilere ve kullanıcılara yön göstericidir. COBIT onlara BT sistemlerini anlamada, şirketlerin varlıklarını korumak için BT yönetişim modeline göre gerekli olan güvenlik ve kontrol seviyelerine karar vermede yardımcı olur.

COBIT versiyon olarak 5.0 şu an güncel olmakla beraber, kapsadığı 200’ün üstünde kontrol hedeflerinin de dört ana kategorisi bulunur: Planlama ve Organizasyon, Teknoloji Edinme ve Uygulama, Hizmet Sağlama ve Destek, İzleme ve Değerlendirme.

Bu kapsamda içerdiği stratejik BT planı, bilgi mimarisi, stratejiyi işletmek için gerekli BT donanım ve yazılımları, sürekli hizmet sağlaması ve BT performansını izleme sistemi ile COBIT karar vermeyi daha etkili hale getirmektedir.

COBIT Danışmanlığı Yaklaşımımız

Tüm COBIT Kontrol Objektifleri içerisinden ihtiyacına uygun olan kapsamda planlama gerçekleştirilerek, BT süreç olgunluk seviyelerinin artırılması söz konusu olabilecektir. Tanımındaki doğası gereği COBIT olgunluk seviyeleri kurumun söz konusu süreçteki kontrollerinin ne seviyede olduğunu gösterecektir.

COBIT süreçleri kapsamda bilgi teknolojileri yönetiminin olgunluk seviyeleri belirlenecek ve gerekli süreçlerin oluşturulması ile dokümantasyonun hazırlanması konusunda destek verilecektir. COBIT süreçlerine ait politika ve prosedürlerin oluşturulması sonrasında süreç sahipleri ile oluşturulan süreçlerin ve ilgili prosedür ile politikaların tariflenmesi ve anlatılması  için çalıştaylar gerçekleştirilecektir. PKI (Performance Key Indicatiors), COBIT Objektifleri bazında kontrollerin dokümantasyonu, nasıl test edilmeleri gerektiği, rol ve sorumluluk matrisleri (RACI) sunulacaktır.

COBIT Danışmanlığı ile bilgi teknolojilerinden maksimum yarar sağlayarak iş hedeflerinizi en iyi düzeye getirmenizi desteklemekteyiz.

Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan COBIT Proje Adımları

Proje başlangıcı, süresince ve kapanışı ile zaman çizelge yönetimine dair bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Proje Zaman Çizelgesi dahilinde, zamanlama adına üzerinde mutabık kalınacak olan proje adımları aşağıda tanımlanmıştır.

  • Proje Açılış Toplantısı
  • Olgunluk Çalışmaları ve Raporlama
  • Süreçlerin Tasarlanması ve Sunulması
  • Proje Sunumu ve Kapanış Toplantısı