GAP Analizi

GAP Analizi

Gap (Fark) Analizi ile kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak hedeflenen şartlar ile mevcut durum arasındaki farklar raporlanır ve eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konur.

Lostar, kurumunuz içinde ISO 27001, İş Sürekliliği, BT Yönetişimi, COBIT, ISO 9001, ISO 20000 veya ISO 22301 yapılandırmasına başlamadan önce bir Gap Analizi gerçekleştirerek ‘Nereden yola çıkıldığını’, ‘Nereye gidileceğini’ ve ‘Nasıl yol alınacağını’ belirleyerek, yapılandırma çalışmaları kapsamında hızlı, verimli, hedefe yönelik çalışmayı kolaylaştırmayı ve sonraki adımların maliyetini belirgin şekilde düşürmeyi amaçlar.

Gap Analizi Yaklaşımımız

Uyum sağlanması istenen standartları belirliyor, kurumsal hedefleri tanımlıyoruz. Mülakat, anket, doküman araştırması, süreç yapısının ve teknolojik yapının incelenmesi ile mevcut durum hakkında bilgi topluyoruz. Uzman analizleri ile mevcut durum raporunu çıkarıyoruz. Mevcut durum ve hedeflenen durum arası farkları belirleyerek, izlenecek yolu belirliyoruz.

KVKK Fark Analizi

Kurumlar tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından düzenlenen rehberler ve yönetmelikler yayımlanmıştır. Lostar kurumunuzu ve teknik altyapınızı, yayımlı olan tüm tedbirlerden derlediği, Veri Koruması GAP Analizi’ne tabi tutar. GAP analiz çalışması çıktıları ile beraber kurumunuzun sahip olduğu ve işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlaması için alınması gerekli teknik ve idari tedbirler ortaya koyulur. Bu tedbirler teknik bir sürecin kurgulanmasından, özelleşmiş bir güvenlik aracının satın alınmasına kadar uzanabilir. Lostar bu noktada ürün bağımsız yaklaşımı ile kurum için en makul ve verimli olan çözümü önerir.

BT Yönetişimi Fark Analizi

BT Yönetişimi yapılandırmasını planlıyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz?

BT Yönetişim Gap Analizi İş stratejileri ile teknoloji arasında doğru bir ortaklığın olmasını hedefleyen kurumlar için geliştirilmiş bir gap analizi ölçümleme metodudur.

Bilgi Teknolojileri ve organizasyon hedeflerinin uyumlu hale getirilmesini hedefleyen kurumlar kendi belirledikledikleri aralıklar dahilinde dünyaca kabul görmüş standartlara göre olgunluk seviyelerini ölçebilmektedir ve karşılaştırabilmektedirler.

Kısa ve uzun vadede farklı kazanımları hayata geçirmek, verimliliği/otomasyonu artırarak, maliyeti ve karmaşıklığı azaltarak, BT’nin söz verilen kazanımlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmakta ve iş- teknoloji stratejik uyumunu artırmaktadır.

BT Yönetişim Ölçümleme Cetveli ITIL, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000
standartlarının belli başlı başlıkları ile bir denetleme cetveli sunmaktadır.

Sunulacak hizmetimiz kapsamında, aşağıdaki tabloda belirtilen BT süreçlerinin mevcut durumu analiz edilecek ve BT olgunluk seviyesinin artırılması amacıyla ileriye dönük iyileştirme alanları belirlenerek sonuçlar kurum ile paylaşılacaktır. Analiz sırasında Lostar tarafından uluslararası standartlar baz alınarak hazırlanmış BT Yönetişimi Ölçüm Karnesi kullanılacaktır. Analiz sonunda puanlanmış ve görseller ile desteklenmiş yıllık takibi kolay bir genel durum sunulacaktır. Süreç grupları aşağıda belirtilmiştir:

  • Hizmet Stratejisi
  • Hizmet Tasarımı
  • Hizmet Geçişi
  • Hizmet Operasyonu
  • Sürdürebilir Hizmet İyileştirme

Lostar uzmanları, BT Yönetişim yapılandırmasına başlamadan önce bir Gap Analizi yaparak kurumunuzun iş hedefleri, bilişim teknolojileri hizmetleri ve süreçleri, bunların birbiriyle olan entegrasyonunun güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Analiz sonunda gerçekçi ve nesnel bir rapor oluşturur. Böylece siz de BT yönetişimi çalışmaları için uygulayacağınız adımları, kişilerin sorumluluklarını, ayrılacak vakitleri ve proje planını inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

BT Yönetişim Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

ISO 27001 Fark Analizi

Bilgi güvenliği hedeflerinizden ne kadar uzaktasınız?
Lostar uzmanları tarafından gerçekleştirilen BGYS Gap Analizi ile kurumunuzun bilgi güvenliği çalışmalarındaki güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Fark analizi çalışmaları kapsamında kurumunuzun hem süreçsel hem de teknolojik bilgi güvenliği altyapısı denetlendiğinden gerçekçi ve nesnel bir gözlemleme mümkün olur.
Gap Analizi çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak sonuçları kullanarak bilgi güvenliği çalışmalarınıza yön verir, hedeflerinize en etkili biçimde en düşük maliyet ile ulaşırsınız. Bilgi güvenliği gap analizi, verimli, hızlı ve düşük maliyetli bilgi güvenliği çalışması yapmak isteyen kurumlar için vazgeçilmezdir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Fark Analizi

İş sürekliliği, kriz anında uygulanan acil eylem planında, önceden belirlenmiş kritik verilerin kurtarılmasını ve seçilmiş fonksiyonların iş kurtarma takımları arasında paylaştırılmasını, krizin başarıyla yönetilmesini ve kurumun ayakta tutulmasını amaçlar. İş sürekliliği çalışmalarının güncel durumu hakkında bilgi edinmek ve çalışmalar sırasında izlenecek yol haritasına erişmek için Gap Analizi yapmanız gerekir.

ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Fark Analizi

Lostar uzmanları olarak, ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Sistemi GAP Analizi çalışması ile kurumsal çalışmalarınızı kendi içinde ve standardın ortaya koyduğu gereksinimler ışığında değerlendirerek, hedeflediğiniz yapı ile mevcut durum arasındaki farkları ortaya koyarız ve iyileştirme önerileri sunarız. Bu hizmetin sonunda oluşturduğumuz rapor ile, ISO 20000 çalışmaları için uygulayacağınız adımları, kişilerin sorumluluklarını, ayrılacak vakitleri ve proje planını inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.