Bankacılık

Hem sektörde yaşanan global değişimler hem de BDDK’nın önderliğinde Türk bankacılığındaki değişim süreci, sektörün yeniden tanımlanmasına neden olmuş ve kuruluşların iş yapış şekillerini farklılaştırmıştır. İyileştirmelerle devam eden bu değişim süreci şeffaflaşma, bilgi güvenliği seviyesinin artması, denetimlerin yoğunlaşması, BT ve iş sürekliliği konularında dünyada kabul görmüş standartlar ile yönetişim modellerinin Türk Bankacılık Sektöründe de kabul görmesini sağlamıştır.

Bankacılık hizmetlerinde ve banka iç işleyişinde teknoloji kullanımının artması, gerekli mevzuatlara uyumunun (regulatory compliance) nasıl sağlanacağı sorusunu önemini arttırır. Kendileri de birer güven kurumu olan bankaların günümüz dünyasında hem rekabet avantajı sağlamak hem de varlığını yasal uyumlulukları sağlayarak devam ettirebilmesi için bilgi güvenliği, BT yönetişimi, risk yönetimi ve iş sürekliliği konularında kendilerini ve hizmet aldıkları tedarikçilerini iyileştirmeleri gerekir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bankacılık sektörüne bilgi güvenliği anlayışını getiren kurumlardan biri olmamızın getirdiği bilgi birikiminin avantajı, ihtiyaca göre şekillenen hizmet anlayışımız ve metodolojimiz ile sizlere ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlarız.

Uluslararası standartlarda, güvenliği ve kalitesi belgelendirilmiş,

  • BT ve iş hizmetleri,
  • Risk yönetimi,
  • Hizmet süreçlerindeki güvenlik,
  • Sürat ve erişilebilirlik seviyesinin artırma,
  • Etkin kaynak yönetimi sağlamanızı sağlayacak servisler sunarız.

Kuruluşunuzun zayıf olduğunu düşündüğünüz noktaları kendi içinde ve ilgili standartlar ile yasal yükümlüklerin ortaya koyduğu gereksinimler ışığında değerlendirir, hedeflenen yapıya ulaşmanız için aşağıdaki başlıklar kapsamında sizlere destek olmaktan memnuniyet duyarız;

Bankacılık sektörü için sunduğumuz hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Anahtar kelimeler: Bilgi Güvenliği, BT yönetişimi, İş Sürekliliği, ISO 27001 Yönetim Sistemi, Güvenli Yazılım Geliştirme, Teknik Denetimler, Penetrasyon Testleri, İç Penetrasyon Testi, Dış Penetrasyon Testi, Code Review, DoS Testleri, DDoS, BBDK, Bankacılık Sektörü, Yönetmelik, Suistimal İnceleme ve Adli Bilişim (Computer Forensics) , PCI-DSS, GAP Analizi, CobiT, Val IT, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, SoX Uyumluluk, Hukuki Uyumluluk, Olay Yönetimi, Değişim Yönetimi, Problem Yönetimi, Varlıkların Sahipliği / Kritikliği BT Dışkaynak Kontrat Danışmanlığı /Denetimi, BS 25999; BS 25777, NFPA 1600, İş Sürekliliği Yönetimi (BCM), BT Felaketten Kurtulma (DRM), Olağanüstü Durum Merkezi, Tatbikat Yönetimleri, Süreç Analizleri, Teknoloji, Sertifikasyon, Tedarikçi Denetimleri, 3. Taraf Denetimler, Tatbikat Yönetimi, Risk Yönetimi, Acil Durum Eylem Planı, DRC, DR Danışmanlık Hizmetleri, BT Hizmet Yönetimi