GRC Operation Center

GRC Operation Center

GRCOC (GRC Operation Center), Lostar’ın 20+ yıllık tecrübesiyle tüm yönetişim, risk ve uyum hizmetlerini tek çatı altında topladığı premium bir hizmetidir.

Kurumunuzun regülasyonlara, sürekli olarak değişen ve gelişen mevzuatlara uyum sürecini, sektörlere göre farklılık gösteren iş gereksinimlerini ve özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli olarak desteklemeyi hedeflemektedir.

GRCOC ile potansiyel riskleriniz analiz edilerek düzenli takibi yapılmakta ve son kullanıcı farkındalığını artırıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yaşanacak maddi kayıpların, veri ihlallerinin, cezai yaptırımların ve itibar kayıplarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçin.

GRCOC Neden Gerekli?

 • Siber Güvenlik Riskleri
 • İş sürekliliği riskleri
 • Fiziksel ve çevresel güvenlik riskleri
 • Operasyonel Riskler
 • CBDDO Bilgi ve İletişim Rehberi
 • SPK Bilgi Sistemleri Tebliği
 • BDDK Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği
 • KVKK
 • GDPR
 • Özel Entegratörler Bilgi Sistemleri Kılavuzları
 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • ISO 20000
 • ISO 9001
 • ISO 27701
 • ISO 31000
 • NIST
 • CIS
 • Cobit
 • ITIL
 • PCI DSS
 • COSO
 • İş Birimi – BT Hizalanması ( IT Alignment)
 • Tedarikçi Güvenlik Gereksinimleri
 • Endüstriyel Siber Güvenlik
 • BT Stratejik Yaklaşım

GRCOC Kurumunuza Ne Fayda Sağlar?

 • Farklı bakış açıları ve tecrübeye dayalı uzmanlık,
 • Araştırma & geliştirme için sağlanan zaman tasarrufu,
 • Sürekli izleme ve değerlendirme,
 • Yönetim yapısının sürekliliği,
 • Yetkin danışmanlık,
 • Maliyet avantajı.