ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi , ITIL süreç yaklaşımı ile uyum ve tamamlayıcılık öğeleri içeren, iş birimleri ve müşterilere etkili bilgi teknolojileri hizmeti sunumu için yönetimsel süreçleri tarifleyen uluslararası bir standarttır.

Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL – (Information Technology Infrastructure Library) Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları BS 15000 adı ile bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005’te ISO tarafından 2 parçadan oluşan uluslararası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlan, 2011 yılında ise revize edilmiştir.

ISO 20000-1 standardına göre kurulan sistemler ISO 20000 için belgelendirmeye başvurabilirler.

ISO 20000-2 standardı ise rehber niteliğinde olup, en iyi uygulama tavsiyelerinden oluşmaktadır.

Bilgi Teknolojilerinin günümüz iş dünyasında vazgeçilmez olması ve yapının giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL’e ve dolayısıyla ISO 20000’e ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 20000 Bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için gereklidir. E-Fatura da özel entegratörlük yapacak firmalar için ise mevzuat gereği zorunludur.

ISO 20000; sırasıyla standardın biçimsel özellikleri ve gerekliliklerini, hizmet yönetim sistemi uygulamaları için rehber niteliği taşıyan en iyi uygulamalar ile kapsam tanımını içermektedir.

Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet sunulabilmesini, BT hizmetlerinin kalitesinin artarak ortaya konmasını, işletim maliyetlerinin düşürülmesini, etkinliğin artırılmasını, gereksiz işlerin azaltılmasını, paydaş, müşteri ve ekip içi memnuniyetinin ve iletişiminin artırılmasını rol ve sorumlulukların net bir şekilde ortaya konulmasını sağlar.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Yaklaşımımız

Hizmet yönetim politikası oluşturularak hizmet yönetim faaliyetlerinin planlanmasına destek verilir.  Hizmet seviyesi ve sürekliliği ile BT finansal, kapasite yönetim, bilgi güvenliği, tedarikçi, olay ve problem yönetimi, konfigürasyon, değişim, yazılım sürüm yönetimi yapılarının kurulumuna destek sağlıyoruz. İç denetim mekanizması kurulumu ve yönetim gözden geçirmelerin tamamlanmasının ardından tüm denetim aşamalarında yanınızda yer alıyoruz.

BT Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında, standardın gereksinimleri dikkate alınarak iyileştirme projelerinin planlanması, hayata geçirilmesi ve kurum kültürüne yerleştirilmesi aşamalarında kurumun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı hedefleriz. Bu kapsamda ISO 20000 sertifikasına başvuracak ve sertifikayı almanızı sağlayacak süreçleri geçirmenizi sağlayacak desteği veriyoruz.

Proje Yönetimi Yaklaşımımız ve Öne Çıkan Proje Adımları

Proje başlangıcı, süresince ve kapanışı ile zaman çizelge yönetimine dair bilgi almak için lütfen tıklayınız.