İç Denetim Hizmetleri

ic-denetim

İç Denetim Hizmetleri

İç denetim, kurumun her türlü faaliyetini gözden geçirmek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.

İç denetimi gerçekleştirilmeyen süreç veya kontroller geçerliliğini yitirir veya hedefleri desteklemekten uzaklaşarak geçersiz hale gelir. ISO standardı uyarınca, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. İç denetimler, yönetilmekte olan sistemlerin tasarım ve işletimlerine dair standartlara göre uyum derecelerinin ortaya konması açısından önem taşımaktadır.

İç Denetim Yaklaşımımız

İhtiyaç veya tercih durumuna göre bağımsız gerçekleştirdiğimiz hizmetimizle, ISO döngüsünde tamamlanması zorunlu kılınan iç denetim faaliyetinin desteklenmesini sağlarız.

İç denetim fonksiyonunuzun olmaması durumunda, kurulmasında rehberlik ederek, varsa üretilen işin kalitesini arttırarak, iç denetimin organizasyona getirdiği katma değerin yükseltilmesine yardımcı oluruz.

Planlarımızı hazırlarken, farklı ISO standartları ile entegrasyonların olup olmamasına dikkat ederiz. Entegre sistemlere dair planlarımızı yine müşterilerimize özel hazırlarız.

Kıdemli Lostar uzmanları tarafından gerçekleştirilen iç denetim hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

Kurumlar, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kontrol hedeflerinin, kontrollerinin, prosedürlerinin ve süreçlerinin tanımlanan güvenlik gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ve yürürlükteki yasal mevzuat ile uyumlu olup olmadığını tespit etmek için iç denetimlerini gerçekleştirmelidir.

Tatsız sürprizler, felaket anında gerçekleştirilmesi tamamlanması öngörülen adımlar sırasında bazı aksilikler ile karşılaşmadan, riskleri azaltmak için ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğun sürekliliğini sağlamak için etkin bir iç denetim fonksiyonu şarttır.

Tatsız sürprizler, felaket anında gerçekleştirilmesi tamamlanması öngörülen adımlar sırasında bazı aksilikler ile karşılaşmadan, riskleri azaltmak için ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğun sürekliliğini sağlamak için etkin bir iç denetim fonksiyonu şarttır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminizin işlerliğinin bağımsız olarak denetlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi her yönetim standardında olduğu gibi zorunlu tutulmuştur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘ni kuran ve uygulayan kurumlar için organizasyon yapıları, üniteleri ve süreçlerin uygunlukları dikkate alınarak gerçekleştirilir.