Veri Avcısı™

Veri Avcısı™

Çalışma Biçimleri nelerdir?

 • Uygulama on premise biçimde işletim sistemi bağımsız çalışabilmektedir.
 • Ortak kullanılan alanlarda veya kurum bünyesinde çalışan kişilerin bilgisayarlarına SMB protokolü ile çalışabilmektedir.

Örnek Kullanım Alanları nerelerdir?

 • Ortak paylaşım alanları
 • Çalışan bilgisayarları
 • İçerisinde kişisel veri barındırabilecek sunuculardır.

Veri Avcısı kullanılması projelerde neyi değiştirir?

 • Efor/Zaman: Yapısal olmayan veriyi sistemler içerisinde insan gücü ile bulmak, proje eforunu oldukça arttırmaktadır. Bunula birlikte proje sürecinin uzamasına da sebep olur.
 • Hata Oranı: Veri Avcısı olmayan bir kurumda, insan gücü ile karşılanan bu süreçte hata oranları artmaktadır. Kontrolü gerçekleştirilen sistemlerde daha sonra içerisinde kişisel veri olup ortaya çıkma ihtimali yüksektir.
 • Bilgi Edinme: KVKK 11.maddesinde yer alan “Herkes kendi hakkında veri işlenip işlenmediğini, işlenen verilerin nerelerde kullanıldığını talep etme ve öğrenme hakkına sahiptir.” ilgili kanun için kurumlar kişilere cevap vermek durumunadır. Bu gibi süreçlerde manuel kontrollerle bu bilgiler ortaya çıkartılabilmekte ve her bir istek için süreçlerin yeniden başlatılmasını gerektirmektedir.

Hangi ortamlardan veri toplar?

 • Veri Avcısı, yerel dosya sistemlerinde veya Samba ile sunucu üzerinde paylaşılmış ortak kullanım dosya sistemleri üzerinde veri toplayabilmektedir.

Hangi kişisel verileri bulur? Kuruma özel kişisel verileri de bulabilir mi?

 • Kendi içerisinde halihazırda İsim, TC kimlik Numarası, E-posta, Cep Telefonu numarası, Kredi Kartı Numarası, Adres Bilgileri verilerini bulur. İstek dahilinde kurum içerisinde kullanılan belirli bir düzene sahip farklı verilere de ulaşabilir.

KVKK’nın hangi isterlerine karşılık verir?

 • Talep edilen verinin, dosya sistemi üzerinde nerede olduğunu sorgular. Ayrıca veri envanteri çıkartma konusunda destek olur.

KVKK uyum danışmanlık projelerini NASIL kolaylaştırır?

 • Karmaşık yapıda bulunan yapısal olmayan verileri hızlı ve kolay bir biçimde ortaya çıkartıp, projedeki adam/gün eforunu doğrudan etkileyerek en aza indirger.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11.maddesinde* yer alan işlenen verileri öğrenme sürecinde, kuruma kolaylık kazandırarak veriyi ortaya çıkartır.

*KVKK 11.madde: “Herkes kendi hakkında veri işlenip işlenmediğini, işlenen verilerin nerelerde kullanıldığını talep etme ve öğrenme hakkına sahiptir.”