Proje Yönetimi Danışmanlığı

proje-yonetimi

Proje Yönetimi Danışmanlığı (Project Management Consultancy)

Proje Yönetimi Enstitüsü’ne göre bir projenin başarısına dair kısıt üçgeni, Zaman, Maliyet (Bütçe) ve Kapsam’dan oluşur. İlk bakışta, zaman planına uygunluk ve bütçenin aşılmaması proje yönetimi başarısının en önemli göstergeleri olarak görülebilir. Ancak projenin başarısını etkileyen ana faktörlerden biri de  kapsamdır. Projenin amaçlanan çıktılarına hizmet etmeyen işlerin bulunmadığından ve fazla ya da eksik iş yapılmadığından emin olunmalıdır.

Kalite ise yukarıda belirtilen 3 temel kavramın ortasında konumlanır. Bu noktada, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin toplanması, analiz edilmesi, anlaşılması, zaman planının yapılabilmesi, risklerin ortaya konulması, proje kapsamının belirlenebilmesi, bütçenin hesaplanabilmesi ve doğru çıktıların elde edilmesi ile proje yönetimi başarısı açısından öncelikli olmaktadır. Bu bağlamda hem paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin hem de olası  değişikliklerin titiz bir proje yönetimi danışmanlığı bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir.

Proje Yönetimi Danışmanlığı Yaklaşımımız

Project Management Professional (PMP) sertifikasyonuna sahip kıdemli Proje Yönetimi Danışmanlığı ekibimiz, aşağıda listelenen belli başlı başlıklarda yardımcı olmaktadır:

 • Projenin başlatılması ve yönetilmesi için gerekli yönetim planlarının hazırlanması
 • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve yönetilmesi
 • Hedeflenen çıktıların, iş gereksinimleri ile paralellik sağlaması
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı zaman planının oluşturulması ve takibi
 • Muhtemel değişikliklerin yönetilmesi
 • İlerlemeler ve performansın periyodik olarak raporlanması
 • Proje Yönetimi kalitenin tanımlanması, uygulanması
 • Yaşam döngüsü boyunca risklerin yönetilmesi
 • Pro-aktif çözümlerin sunulması
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı çıktılarında ilgili mevzuat, kurum standartları ve endüstri en iyi uygulamaları ile uyumun sağlanması
 • İyileştirmelerin sağlanması
 • Proje kapsamının yakından yönetilmesi ile fazla ya da eksik iş yapılmasının önlenmesi
 • Kontrol süreçleri ile, herhangi bir gecikmeye ya da sapmaya sebep olunmaması.

Konularında uzman Lostar danışmanları, sizinle birlikte çalışarak ve karar destek mekanizması sağlayarak maksimum verimi almanızı sağlayacaktır. Böylelikle projelerinizin zamanında, bütçesi dahilinde ve hedeflenen çıktılar ile sonuçlanması hedeflenmektedir.