Veri Kurtarma İşlemleri

Veri kurtarma adli bilişim işlemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İçeriği suç teşkil edebilecek veriler disk, taşınabilir bellekler, CD/DVD gibi ortamlardan silinerek bu verilere erişimin engellenmesi sağlanabilir. Hatta bu ortamlara format atılarak ortam üzerindeki tüm verilere erişimin engellenmesi, ele geçirilmesinin engellenmesi amaçlanabilmektedir. Bu gibi kasti silmelerin yanı sıra yanlışlıkla silinmiş, üzerine yeni veri yazılmış verilerin geri getirilmesi de gerekebilmektedir. Ayrıca ortamların bozulması, fiziksel hasar görmesi sonucu ortamlar üzerindeki verileri kurtarmak gerekebilmektedir.
Tüm bu işlemlerin işin ehli kişilerce yapılması çok önemlidir. Hassas ortamlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiği için yapılacak en küçük bir hata, verinin (bazı durumlarda tüm ortamın) kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olabilmektedir. Hasarın, kaybın boyutlarına göre bazı durumlarda çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Hasarın büyük olması durumunda ise çeşitli donanımsal yöntemler kullanılarak (bazen temiz odalarda) veri kurtarma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Teknikler karmaşıklaştıkça, donanım, yazılım ihtiyaçları artmakta, verileri kurtarmak için harcanan zaman yükselmektedir. Dolayısıyla veri kurtarma işleminin maliyeti yükselmektedir. Burada yapılması gereken kurtarılması istenen verinin değerini belirlemek ve fayda maliyet analizi yaparak veri kurtarma işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar vermektir. Temel olarak veri kurtarma işlemleri uzun süre, çaba ve tecrübe istemektedir. Bazı durumlarda veri kurtarma işlemleri aylarca sürebilmektedir.
Veri kurtarma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir husus da işin etik kısmıdır. Sonuç olarak kurtarılan veriler içerisinde yüksek gizlilik değerlerine sahip, verinin sahibinden başka kişilerce görülmesi istenmeyecek bilgiler yer alabilmektedir. Bu nedenlerle etik ve sorumluluk sahibi kurumlar tercih edilmelidir.
Lostar Bilgi Güvenliği AŞ olarak bizler arızalı disklere müdahale etmiyor, güvenilir iş ortaklarını tercih ediyoruz. Ancak adli bilişim işlemleri esnasında ve kayıplarda çalışan sistemler üzerinde veri kurtarma hizmetlerini veriyoruz.