BDDK Sızma Testi
“Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ” ile banka bilgi sistemlerinin maruz kalabileceği risklerin ve güvenlik açıklarının yönetimini…
Read more
Security CheckUp (Sızma Testleri)
Penetrasyon Testlerinden Çok Daha Fazlası İçin; Lostar Security CheckUp
Read more
PCI DSS Danışmanlığı
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), kredi kartı ile işlem yapan (kredi kartı bilgisini işleyen, saklayan ve ileten)…
Read more
Güven Damgası Sızma Testi
Resmî Gazetenin 6 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi…
Read more
APT Simülasyonu
APT (Advanced Persistant Threat) Türkçe’ye “Gelişmiş Kalıcı Tehdit” olarak geçmiştir. APT’yi klasik saldırı yöntemlerinden ayıran temel neden saldırganların davranış biçimleridir.
Read more
Adli Bilişim & E-keşif
Adli Bilişim (Computer Forensics), adli kurumların işlenen suçları aydınlatabilmesi amacıyla, bilişim öğeleri yardımıyla ele geçirilen delilleri adalete sunulmaya hazır hale…
Read more