İŞ SÜREKLİLİĞİ

Günümüzde büyük çaplı şirketler dahil her işletme beklenmedik kesintilerle karşılaşabilmektedir. Kesintilerin sebepleri, sadece doğal afetlerle sınırlı kalmamakta; teknolojik ve insan kaynaklı da olabilmektedir. Hizmetin durması veya aksaması sonrasında çözümün sağlanması ciddi süreler gerektirebilmektedir.

 

Geçtiğimiz senelerde Gartner tarafından gerçekleştirilmiş bir araştırmada felaket veya beklenmedik bir kesinti ile karşılaşmış firmaların yüzde 43’nün tekrar faaliyete geçemediği, yüzde 29’unun ise iki yıl içinde faaliyetlerini noktalamak zorunda kaldıkları açıklanmıştır.  
Bildiğimiz gibi, iş dünyasındaki rekabet, müşteri memnuniyeti, marka değerinin korunması işletmelerin yaşamsal faaliyetlerinin sürekliliği ile doğru orantılıdır. Bu sebeple; felaket/beklenmedik kesinti anında, organizasyonun iş süreçlerinin kesintiyi ne derece tolere edebildiği hesaplanmalı, geçirilen süre zarfında tekrar süreci çalıştırılabilir konuma getirmek için neler yapılması ve bu yapılacakların ne kadar bir sürede yapılması gerektiği belirlenmiş olmalıdır.
İş Sürekliliği uygulamalarının şirketler için ek bir maliyet oluşturması, dış kaynak kullanımını ön plana çıkarmaktadır. İş Sürekliliği konusunda uzman olan şirketlerin danışmanlığında yapılan çalışmalarda, proje adımları başarılı şekilde tanımlanmakta ve her aksiyonun gerçekleşmesi düzenli olarak takip edilmektedir.
      ·  Gap Analizleriyle açıklar belirlenip ve içinde bulunulan durum ortaya çıkarılmakta,
      · Dokümantasyon çalışmaları ve raporlamalar şeklinde alınan danışmanlık hizmetiyle çalışanların farkındalık eğitimleri sağlanmakta,
        · İş sürekliliği çalışmaları ile birlikte ISO 22301 sertifikasını edinme konusunda da öncülük edilmekte,
· İstenildiği takdirde tatbikatlarla iş sürekliliği test edilmektedir.
Bütün bu adımlar birbirinden bağımsız şekilde firmaların gereksinim ve isteklerine göre uyarlanabilmekte, en düşük maliyetle en verimli İş Sürekliliği çalışması uygulanarak, hizmetin devamlılığı koruma altına alınmaktadır.

 

Tuğba Berk
Lostar BT Süreç Danışmanı