BCM Standartları

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO  – International Standards Organisation) teknik komitesi TC 223 iş sürekliliği (İSY – BCM) ile çalışmalarda son aylarda büyük ilerleme gerçekleştirdi. ISO 22301 gibi şu an yayınlanmış ve yakında yayınlanacak bazı iş sürekliliği standartlarını ve kısa açıklamaları bu yazıda bulabilirsiniz.

 • ISO 22300:2012 – İş sürekliliği ile ilgil terimlerin (terminoloji) sıralandığı ve açıklandığı küçük giriş dokümanıdır.
 • ISO 22301:2012 – İş sürekliliği gereksinimlerinin (requirements) tariflendiği bu standart kurumların sertifikalanması için gerekli şartları ortaya koyar.
 • ISO 22311:2012 – Kapalı devre televizyon sistemleri ve video gözetleme (video surveillance) sistemlerinin dosya biçimlerini (export format) ortaya koyan bu standart sayesinde farklı sistemleri arasında dosya alışverişi mümkün olacak.
 • ISO 22312:2011 – 2011 yılında yapılan konu ile ilgili araştırma ve sonuçlarını özetleyen bir doküman.
 • ISO 22313:2012 – İş sürekliliği yönetim sisteminin bir kurumda nasıl hayata geçirileceğini anlatan kılavuz dokümanı. (Sertifika almak için kullanılamaz)
 • ISO 22315 – Toplu tahliye standardı
 • ISO 22320:2011 – Acil durumlarda vaka (olay) müdahale için yapılması gereken hazırlıklar ve planlamaların sahip olması gereken özellikleri, gereksinimleri tarifleyen standarttır.
 • ISO 22322 – Halkı ilgilendiren bir acil durumda yapılması gerekenleri (duyurular, uyarılar, şehir tahliye başlangıçları, tsunami, vb) tarifleyen standarttır.
 • ISO 22324 – Renk kodlu alarmların (sarı, turuncu, kırmızı, vb) tariflendiği standart şu an hazırlık aşamasındadır.
 • ISO 22351 – Acil durumda mevcut durum farkındalığının paylaşılma yöntemlerini tarifleyen standart henüz yayınlanmamıştır.
 • ISO 22397 – Kurumlar arasında acil durum ve iş sürekliliği konularında işbirliğini düzenlemek için bu standart yol gösterici olacaktır. Henüz çalışma grubu içinde çalışılmaktadır.
 • ISO 22398.2 – İş sürekliliğinin çok önemli bir parçası olan tatbikatları tarifleyen bu standart aynı zamanda tatbikatlar için kılavuz görevi görecektir.
 • ISO 22399:2007 – Mevcut ISO iş sürekliliği ailesinin en eski üyesi olan 22399 acil durum ve operasyonel süreklilik yönetimi için kılavuz görevi görmektedir.
Bunun dışında, eski İngiliz standardı BS25999 ile birlikte bilgi teknolojileri sürekliliğini tanımlayan BS 25777 standardı gibi daha bir çok doküman yakında yeni ISO sürümleriyle hayatımıza girecektir.
Standartlar sadece yol gösterme ve sertifikasyon için şartları belirleme konusunda işimize yararlar. Kurumlar kendi çözümlerini oluşturmak, hayata geçirmek ve kalıcı bir şekilde sürdürmek için kendi çözümlerini yaratmaya devam etmelidirler.