BT Varlık Yönetimi Liderlerinin İhtiyacı Olan Beceriler

 

Gartner’a göre BT varlık yönetiminin büyüyen ve evrilen rolü var olan ve finansal, ticari ve hukuki gibi yeni vasıflara olan talebi gerekli kılıyor.
Gartner BT varlık yönetimi liderleri için önemli olan 6 vasıf tanımlamıştı. BT varlık yönetimi disiplini BT ve içinde BT geçen tüm bölümleri kapsadığından örgütsel müzakere de dahil olmak üzere iletişim becerileri önem sırasında en üste yerleşiyor. Bu önem sırasında iletişim becerisini, verileri yorumlamak ve bunları paydaşlara raporlamak için analitik (teknik) beceriler ile veri ve süreç sürekliliğini yönetebilmek için yönetimsel beceriler izliyor.


Gartner araştırma direktörü Victoria Barber “İyi iletişim kuran insanlar sıklıkla iyi müzakereci olurlar ve etkin yönetim becerileri sayesinde, etkin bir BT varlık yönetimi takımı için gerekli olan finans, hukuk, satın alma ve teknik uzmanlarla iyi ilişkiler kurulması garantiye alınır. Gelecekteki zorlukların üstesinden gelebilmek için BT varlık yönetimi bu anahtar disiplinlerde güvenilir beceriler, deneyimler ve uzman takımlarla iyi ilişkiler gerektirir.” diye açıklama yaparken BT varlık yönetimi başarısının sürekliliği için kritik olan var olan finans, hukuk ve satın alma departmanları uzmanları gibi uzmanlarla aktif bağlantı ve işbirliğini sağlamanın önemini belirtiyor.    


İletişim
BT varlık yönetimi organizasyonun ve yönetimin tüm seviyeleriyle etkin bir sözlü ve yazılı iletişimde olmalıdır. İç iletişimin sağlam olması, son kullanıcının BT varlık yönetimi öneminin farkındalığının etkinliğini, üst yönetimin potansiyel risklerin farkındalığını, karar verme sürecine girdi sağlanmasını ve İK, BT güvenliği, iç denetim gibi takımlarla iş birliği yapılmasını destekler. İletişim organizasyonel uzlaşma ile önem ve uygunluğuna göre mesajları şekillendirmeyi de kapsar. Ayrıca bayi, denetçi ve danışmanlar gibi dış kontaklarla iletişim de gereklidir. 


Teknik
Lisans modellerini, yazılım teslimat modellerini ve metrikleri anlamak, lisans yetkilendirmesi uygulamalarını anlamak kadar önemlidir. BT varlık yönetimi varlıkları denetler ve izler. Cihaz tipi ve modelin sağladığı izleme performansı daha fazla kaynağa ulaşımı ve toplam mülkiyet maliyetini daha iyi anlamayı mümkün kılar. BT varlık yönetimi çalışanları ihtiyaçları olan verileri var olan araçlarla mı yoksa yeni gerekliliklerle mi sağlayacaklarını anlamalıdırlar. BT varlık yönetimi liderleri ise hızla değişen ve evrilen BT ortamı, donanım teknolojisi ve yazılım lisans modelleri ile teknik becerilerin uyumunu geliştirmeli ve devamlılığını sağlamalıdırlar.


Yönetim
İdari görevler BT varlık yönetimi olgunluğunun tüm seviyelerinde gereklidir. İdari ve organizasyonel becerileri için bu rollere getirilen kişiler, BT varlık yönetimine ilişkin lisans yönetimi gibi becerileri de öğrenme potansiyeline sahip olmalılar.
Etkin bir IT varlık yönetimi için üst pozisyonda olmayan idari becerileri olan bir personelin anahtar rol üstlendiği çok sık görülmektedir. Liderler tüm boyutları kapsayan organizasyonel becerileri de içeren güçlü idari becerilere sahip olduklarından emin olmalılar.


Finansal
BT varlık yönetimi envanter yönetimi fonksiyonundan daha stratejik finansal bir yönetim olarak farklılaştığı için, finansal farkındalığı arttırılmalıdır. BT varlık yönetiminin rolü, maliyet analizleri ve karar verme süreci için gereken varlıklarla ilişkili finansal verileri sağlayarak iş değerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Tüm bunlar için BT varlık yönetimi disiplininin bazı becerilere sahip olması gerekir. Finansal yönetimin temel disiplinlerini anlamalı ve finansal analizleri yaparak ve finansal modeler geliştirerek finans departmanıyla beraber çalışmalıdırlar. Bunun yanında ilgili oldukları ve etkiledikleri alanlarda muhasebe standartlarının farkında olmaları da önemlidir.


Uzlaşma (Sözleşme)
BT varlık yönetiminin satın alma ile yakın ilişkisi eskiden beri devam ediyor. Rekabetçi ihale ve kaldıraç noktaları bilgileri de dahil olmak üzere tedarikçi ile uzlaşma süreci hakkında bilgi sahibi olmak da ilgili politika ve prosedürleri bilmek ve iletişim becerileri kadar önemlidir.  Profesyonel bir satın alma ve bayi yönetimine sahip organizasyonlar tedarikçi etkileşimleri için yazılı standartlara sahiptir. BT kaynak yöneticileri bu prosedür ve süreçlerin bir kopyasını istemeli ve bunları anlayıp uyguladığından emin olmalıdır. 


Hukuk
Hukuki gerekliliklere uyum sağlayamamanın riskini anlayıp ölçerek ve bunları üst yönetime etkin bir iletişimle aktararak uyumluluğu tehlikeye atan ya da sözleşme ihlallerine neden olan durumları engellemeyi amaçlamalıdır. Birleşme, devralma ve tasfiye söz konusu olduğunda bu işlemlerin donanım ve yazılım varlıklarını nasıl etkileyeceğinin iyice anlaşılması için hukuk müşavirleri, BT varlık yönetimi takımını desteklemelidir. 


Kaynak: NetSecurity