Bilişim Teknolojileri Yönetimi; NHS’yi Daha İyi Bilgi Güvenliği Çalışmalarına Çağırıyor

ABD’de Bilişim teknolojileri yöneticileri, Ulusal Sağlık Servisi’nin (National Health Service) bilgi güvenliği çalışmalarını arttırması gerektiğini vurguluyorlar. “IT Governance” dergisi yazarı Alan Calder’in açıklamasına göre, NHS’ in bilgi güvenliğine ek olarak bilişim teknolojileri yönetişimine de önem vermesi gerekiyor.

ISO27001 belgesi çerçevesinde, NHS personelinin bilgi güvenliği konusunda kendilerini geliştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Calder, NHS personelinin tedarik zincirinde en zayıf nokta olduğunu, ve buraya para harcamanın bir masraf olarak değil bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini de ekliyor. Bilişimin hızla artan önemi karşısında BT yönetişiminin bir gereklilik olduğunu, BT yönetişimi harcamalarının ekstra masraf olarak görmenin ise hata olacağını da sözlerine ekliyor.