Sanal Saldırılara Karşı Korunmanın En Etkili Yolları

 

korsanInfoSec Enstitüsü’nün açıklamasına göre mobil eklentilerin çoğalması, sosyal medya ve bulut bilişimin kullanımının artması ile birlikte firmaların maruz kaldığı güvenlik riskleri de artmaktadır. Bunu önlemek için firmaların ciddi güç sarf etmeleri gerektiği ve buna ek olarak bilişim teknoloji ve güvenlik uzmanlarının bu korunmaya en iyi şekilde karar vermelerinin önemi de bu açıklamada bahsedilen konulardan biridir.


Sanal suç oranının günden güne artması ile birlikte, şirketlerin zarar verici yazılımlara, hackerlara ve bilgi sızıntılarına karşı korunmak için ayırdıkları bütçenin de arttığı görülmektedir ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu harcamaların zamanla daha da artacağı vurgulanmaktadır.

InfoSec, sanal suçlardan en iyi korunma yollarını ise şöyle açıklamaktadır:

1- Yasal Korsanlık (Ethical Hacking): Yasal korsan olarak adlandırılan ve sertifika sahibi kişi veya firmalardan yardım alınarak sağlanan korunma şeklidir. Bu yol ile yetki verilen yasal korsan, bir korsan gibi davranmakta ve sistemin açıklarını kötü niyetli kişilerden önce belirleyerek kötü niyetli korsanlara karşı önlem alma konusunda firmaya yardım etmektedir.
2- Tersine Mühendislik (Reverse Engineering): Bu yol ile elde edilmek istenen, tersine mühendislik yetisi kazanmış kişiler tarafından sistemdeki zararlı yazılımların, virüslerin belirlenmesi ve sistemin bilgilerinin hackerlar ve kötü niyetli kişilere karşı korunmasını sağlamaktır.
3- Saldırı Engelleme ( Intrusion Prevention): “Saldırı Engelleme” bir sistem olup, şirketin sistemini tehdit eden hackerları, virüsleri ve kötü niyetli çalışanları tespit ederek sistemi otomatik olarak korumakta ve böylece saldırılardan doğacak zararı da önceden önleyebilmektedir. Bu sistemin nasıl etkin ve etkili bir biçimde kullanılacağı ile ilgili olarak bilişim teknolojileri uzmanları eğitilmekte ve yetkilendirilmektedirler.

Tüm bu korunma yolları ele alındığında, kurumsal ortamların tehditlere karşı korunmasının en iyi yolunun kurumların, son teknolojiler ve tehditler hakkında bilgi sahibi güvenlik uzmanlarına sahip olmaları olduğu sonucuna varılmaktadır.