İyi Bir Yönetişim Altyapısı BT Değerini Maksimize Ediyor

 

ISACA

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) danışman kurul üyesi Robert Straud yaptığı açıklamada, bilişim teknolojilerinde iyi bir yönetişim yapısına sahip olmanın artık yatırımları değerlendirmek ve işi idare edebilmek açısından gittikçe önem kazandığını belirtti.

BT yatırımlarının planlandığı gibi hedeflerine ulaşabilmesi ile belirsizliklerin ve bu belirsizlikten doğan harcamaların minimize edilebilmesi için uygun bir yönetişimin gerekli olduğunu belirten Straud, bu konunun 2012’nin ikinci çeyreğinde gündeme gelecek olan COBIT 5’in temasını da oluşturacağını belirtti. Yönetişim çalışmalarının anahtar öğeleri ise, bilişim teknolojilerinin geliştirilmesinden uygulanmasına, kontrolü ve denetiminden satın alması, ürün yönetimi ve  sözleşme yönetimine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Stroud’un demecinde bahsettiği bir diğer konu da endüstrinin sanallaştırma yönüne doğru ilerlemekte olmasıydı. Birçok iş sürecinin BT içerikli olması nedeniyle yatırımların hedeflerine ulaşmasının bilişim teknolojileri sistemlerinin başarısıyla doğrudan alakalı bir hale dönüştüğünü ve bugün etkin bir yönetişim eksikliğinde pek çok projenin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini de belirten Storud, hedefler ve BT arasındaki bu sıkı bağ nedeniyle hedeflere ulaşılamaması sonucu BT yatırımlarının da sorgulanmaya başlanacağını, bu baskının da BT’yi mobilite, bağlantı ve teknoloji temelli  sürekli bir devinime ve gelişmeye yönelttiğini söyledi.

BT kapasitelerinin, iş hedefleriyle uyumunun yatırım değerlerini maksimum kıldığını söyleyen Straoud, değer yaratmanın her zaman paydaşlarla iletişim halinde mümkün olabileceğini ve risk yönetiminin etkin bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.