BT Yönetişimi ve Uygulama Aşamasındaki Zorluklar

 

Bu ifadeler size de tanıdık geliyor mu? “IT ekibi, BT çalışmalarında var olan talebi karşılamak için yetersiz kalıyor. Herkes kendisiyle yürütülen süreçleri öncelikli olarak görüyor ve en kısa sürede yapılmasını istiyor. IT ekibi, son derece stres altında çalışıyor ve motivasyon eksikliği yaşanıyor.” Her koşulda BT oldukça değerli ve revaçta olan bir iş kaynağı olmaya devam ediyor ancak çoğu işletme için bu ifadeler, var olan BT operasyonlarının durumunu ve gidişatını yansıtıyor. Birçok BT çalışanının ve şirketlerin mücadele etmek zorunda olduğu bu durum, beraberinde yüksek maliyetler getiriyor. İş büyütme süreçlerinde ve önemli operasyonlar yürütülürken IT, şirketleri darboğaza sokan faktör konumuna gelebiliyor. Bu da hem IT ekiplerinin hem de yönetim kadrolarının motivasyonunun daha fazla düşmesine neden oluyor ve başarısızlık riskini artırıyor.


BT yönetişimini doğru şekilde uygulamak ve sıklıkla yaşanan bu sorunların üstesinden gelmek için yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. Kısa vadede problemleri çözecek basit çözümler kullanarak günü kurtarmaya çalışmak çoğu zaman başarı getirmez. Bu yüzden kalıcı ve doğru çözümlere ulaşmak için çoğu zaman sıkıcı olan bürokratik süreçler ve ayrıntılı incelemelerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Basit bir ifadeyle BT yönetişimi, BT alanındaki iş hedeflerine en az maliyetle ve istenilen şekilde ulaşmak ve IT ekibinin doğru zamanda doğru şeyler üzerine çalışmasını sağlamak için yürütülen bir süreçtir. BT yönetişimi, örgütsel başarı üzerine yapılması gereken kontrolleri, tüm aşamalarda doğacak riskleri yönetmek amacıyla kullanılan denetim kümelerini kapsar. Kulağa basit geliyor olmasına karşın tüm bu süreçler oldukça kapsamlı ve uygulama aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaşılan süreçlerdir. BT yönetişimi, doğru bir strateji oluşturulması kadar uygulama aşamasında doğacak riskleri öngörmeyi ve önlemler almayı da gerektirir. BT yöneticileri ve çalışanları, hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için oldukça fazla çalışmak zorundadır. Ancak çoğu zaman yöneticiler, başarılı olmuş bir organizasyondan sorumlu ekiplerin küçük bir kısmını ödüllendirerek motive eder. BT yönetişimi genel iş başarısı için, örgüt içerisinde kısıtlı kaynakların özenli ve dengeli bir şekilde dağılımını gerektirir. Diğer bir deyişle BT, bireysel ya da takım ihtiyaçlarını temel alarak değil, kurumsal hedeflere yönelik ve kolektif çalışmalara uygun olarak şekillendirilmelidir. BT yönetişiminin çalışması için temel gereksinim uzlaşma yeteneğidir. Örgütün tüm üyeleri işe ve başarıya odaklanmışsa uzlaşma çok daha kolay gerçekleşir. BT dönüşümünün ilk ayları değişiklikleri görmek, uzlaşmayı sağlamak ve nelerin doğru nelerin yanlış yapıldığını belirlemek açısından çok önemlidir. Süreç iyi çalışıyorsa daha önceleri yaşanan tüm sorunlar çözülüyor ya da çözülecek demektir. BT yönetişimi uygulama aşamasında başta planlanan projeden oldukça farklılaşabilir ve değişik yollar benimsenebilir. Ancak temel prensipler bellidir ve bunlar aynı kalır. BT yönteminin uygulama yöntemleri tartışılabilir ancak gerekliliği ve uygulamaya geçirilme gerekliliği tüm şirketler için var olan bir ihtiyaçtır. İş tipi ya da örgüt büyüklüğü ne olursa olsun, BT yönetişimi örgütsel süreçlerin önemli ve temel bir parçası olmalıdır.