Sosyal Medya Kamu Güvenliği’ne Nasıl Katkıda Bulunabilir?

kamu güvenliği

Kamu güvenliği konusunda ileriye dönük çalışmalarda bulunan kamu kuruluşları, artık sosyal medyayı durumsal farkındalığı geliştirmek için destekleyici bir araç olarak görmeye başladılar. Usame Bin Ladin’e yapılan baskının anında Twitter üzerinden öğrenilebilmesi ve çocuk kaçıran bir adamın Facebook’taki hesabını güncellemesi sonucu bulunması da durumsal farkındalığın sosyal medya ile desteklenebileceğinin en iyi kanıtlarından olarak gösterilebilir.
Bu durumun mümkünlüğü sosyal medyanın geleneksel kullanımının ve kamu güvenliğinin içeriğinin farkları nedeni ile bazı durumlarda geçerli iken bazı durumlarda sosyal medyaya bel bağlamak sosyal medyada yer alabilecek yanlış bilgiler yüzünden riskli ve masraflı olabilir.


Sosyal Medya ile Acil Müdahale Hangi Durumlarda Mümkündür?

Sosyal medyayı kullanmak isteyen kamu güvenliği kuruluşlarının önemsemesi gereken iki faktör bulunmaktadır: 

  • İletişim şekli (Örneğin kuruluş halka bilgi verebilir, halktan bilgi alabilir ya da iki yönlü iletişimi tercih edebilir)
  • İletişimin olaylarla ilgili olarak zamanlaması
Örneğin yerel bir polis teşkilatı; hava durumu veya özel durumlarla ilgili haberleri Twitter veya diğer sosyal ağlar ile anında halka duyurarak sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmış olacaktır. Diğer yandan karar desteği halktan gelen bilgilere de güvenir. Kamu güvenliği kuruluşları özel bir durum söz konusu ise seçici olarak bazı kullanıcı hareketlerini görüntüler ve buna göre eylem planını oluşturur. Bunun sonucunda da iki yönlü iletişim gerçekleşmiş olur.
Acil durum çağrı hatları da bu teknolojiden yararlanabilecek bir diğer kuruluş çeşididir. Ancak sosyal medya kullanıcıları daha çok fotoğraf veya video yollama ya da durum güncellemeleri ile ilgilendikleri için acil durumlarda sosyal medyadan iletişime geçmek bireyin aklına gelmeyen bir yoldur. Sosyal medyayı aktif kullanan bir birey bunu yapmaya çalışsa bile, hattı direk arayan diğer bir görgü tanığından daha geç bir sürede acil durumla ilgili bilgi verebilecektir. Bu yüzden bireyler genellikle alışkın oldukları yolu, yani telefonla direkt olarak iletişime geçmeyi tercih etmektedirler.

Kamu Güvenliği Bazı Zorluklara Maruz Kalabilir mi?

Acil duruma anında müdahale edebilme ya da olay yeri ile ilgili bilgilerin alınması acil durum müdahale ekibi için oldukça önemlidir. Olay yeri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşım sosyal medya ile mümkündür ancak çoğu kamu güvenliği kuruluşu bu konuda eksik bilgiye sahip olduğu ve sitelerden bunu araştırması konusunda yetersiz olması nedeni ile sosyal medyadan etkin biçimde faydalanılamamakta ve böylece acil durum hatlarında aşırı yüklenme yüzünden kilitlenmeler meydana gelmektedir.
Sosyal medyadan etkin bir biçimde faydalanmak adına bazı kamu güvenliği kuruluşları özel birimler oluşturmaktadırlar. Örneğin, New York Polis Departmanı bir sosyal medya birimi oluşturmuş ve böylece herhangi bir olayla ilgili bilgilere etkin biçimde ve zamanında ulaşımı sağlamıştır.
Sosyal medyada faydalı kullanımlar kamu güvenliğinin sağlanmasına etkin bir biçimde destek olurken, çok sayıda faydasız bilgiler de yer almaktadır. Bu yüzden tamamen sosyal medyaya bel bağlamak da yanlış olacaktır. Örneğin sosyal medyada herhangi bir olayla ilgili yanlış bir bilginin yer alması hatalı hareket edilmesine neden olabilir ve bu yüzden de acil durum hatlarını direkt olarak aramak hala daha tercih edilebilir bir yol olarak görülmektedir.
Sosyal medya bu şekilde büyümeye devam ederse ve bilinçli kullanımın da artması sonucu, kamu güvenliğine sağlanacak katkı maksimum olabilecektir ve böylece kamu kuruluşları güvenle sosyal medyayı kullanabilecekler ve etkili bir eylem planı oluşturabileceklerdir. Hatta sosyal medya bu hızla büyümeye devam ederse, halk ve kamu güvenliği konusunda başvurulacak ilk kaynak konumuna bile gelecektir.
Kaynak