Ethical Hacking

hacking
Hacking, birçok yönetici için korkutucu ve uzak durulması gerekli görülen bir kavram olsa da çoğu zaman, bilgisayar sistemlerine bilinçli olarak yapılan müdahaleler hayat kurtarıcı olabiliyor. Şirketlerin maddi ve manevi olarak büyük zararlar görmesi engelleyecek olan önemler, genellikle bu müdahalelerin ardından hayata geçiriliyor. Peki hackingin aslında uzak durmanın aksine yaklaşılması gereken yanı olan ethical hacking neden bu kadar önemli?

Bilginin son derece önemli olduğu günümüzde, değişen dünya düzeni artık bilgiye sahip olmak kadar onu depolayabilmenin ve koruyabilmenin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Var olan bilgilerin şirketler ve bireyler için bu kadar önemli oluşu kötü niyetli saldırıları da beraberinde getiriyor. Bu saldırıların sonucunda şirketler oldukça yüksek maliyet getiren zararlara uğrayabiliyor. Kimi zaman da doğru bir şekilde ve vaktinde alınmış önlemler, saldırı durumunda bir felaket senaryosunun gerçeğe dönüşmesini engelliyor. Şirketlerin bu önlemleri alabilmesi için çoğu zaman güvenlik problemleri tespit etmeye ve uygun çözümleri aratmaya ihtiyacı olabiliyor. İşte bu aşamada ethical hacking devreye giriyor. Şirket dışından alınan hizmetler ile olası bir saldırı, gerekli görüldüğünde şirketin bilgisi dahilinde veya şirketin haberi olmadan hayata geçiriliyor. Bunun sonucunda ise sistemdeki açıklar, güvenlik tedbirlerindeki yetersizlikler ve bunların çözülmesi için yapılması gerekenler ortaya çıkmış oluyor. 

Şirket içinde ve dışındaki tüm ağların ve uygulamaların güvenliğini test etmek ve açıkları belirleyerek gereken önlemleri almak Security Checkup Hizmetleri ile mümkün hale geliyor. Internet Security Checkup, Intranet Security Checkup, DoS Security Checkup, Application Security Checkup ve Process Security Checkup olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan Security Checkup Hizmetleri‘nin amacı, kurumlarda kullanılan koruma sistemlerinin ve süreçlerin saldırgan bakış açısı ile denetlenerek sistemlerin güvenilirliğinin test edilmesidir. Bilişim sistemlerinin saldırı altında kalmaları durumunda erişilebilirliklerini ve sahip oldukları güvenlik risklerinin gerçekleşmesini ortaya koymaktır.
Günümüzde ethical hacking yoluna başvurmak ve çeşitli penetrasyon testleri yaptırmak şirketler için bir zorunluluk haline geldi. Ancak olası tüm saldırı ihtimallerini test etmek, açıkları ve bunların nelerden kaynaklandığını tespit etmek oldukça geniş bir birikim ve detaylı bir araştırma gerektiriyor. Penetrasyon testlerinin uygulanmaya başlamasından, eksiklerin belirlenip çözümlerin yöneticilere ve IT çalışanlarına iletilmesine kadar tüm aşamalarda disiplin içerisinde yürütülmesi gereken bir süreç var ve bu süreç, ayrıntılı bir çalışma ile sürdürülüyor.