COBIT5 Ücretsiz Eğitim

Hafta başı e-posta listemizden yaptığımız ücretsiz COBIT5 eğitim duyurumuzu burada sizle de paylaşmak istiyoruz:

Bildiğiniz gibi, Cobit’in yeni sürümü, COBIT5’in ilk taslak dokümanları ISACA’nın web sitesinde yayınlandı. Mevcut 4.1 sürümüne göre önemli yenilikler getiren COBIT5, Val IT, Risk IT gibi diğer çerçeve programları da bünyesine katarak büyüdü.

COBIT5 Yenilikler, Beklentiler Eğitimi

Fırat Okay ve Murat Lostar’ın öncülüğünde gerçekleşecek bu bir günlük bir eğitimde, COBIT5’in getirdiği yeniliklerin yanı sıra, standardın beklentileri, CobiT5’in beklentilerine uyabilmek için yapılması gerekenleri ele alacağız.

Kimler Katılmalı

COBIT5 Yenilikler, Beklentiler Eğitimi“ne bankalar ve iştirakları başta olmak üzere standardı uygulayan ve uygulamayı planlayan tüm kurumların bilgi teknolojileri, proje yönetimi, kurumsal uyum, iç kontrol, iç denetim / teftiş kurulları, risk yönetimi, değer yönetimi bölüm yöneticileri ve çalışanları katılabilir.

İçerik

 • COBIT5’e Giriş
  • Tarihçe
 • COBIT5’i Geliştiren Unsurlar, Faydalar ve Temel Özellikler
 • COBIT Prensipleri
  • COBIT5 Bütünleştirici Çerçevesi
   • COBIT5 Mimarisi
  • Fayda ve İş Odaklılık
   • COBIT5 Amaçları
  • Yönetişim ve Yönetim için COBIT5’in Sağladıkları
   • COBIT5 Modelleri
    • Bilgi (Information Model)
    • Kurumsal Yapı (Organisational Structure Model)
    • Vasıflar ve Beceriler (Skills and Competencies Model)
    • Prensipler ve Politikalar (Principles and Policies Model)
    • Kültür, Etik ve Davranış (Culture, Ethics and Behaviour Model)
    • Hizmet Yetkinlikler (Service Capabilities Model)
  • Yönetişim ve Yönetim Yapılanması
   • COBIT5 Süreç Referans Modeli
 • Uygulama Rehberi
 • Yeni COBIT5 Süreç Olgunluk/Yetkinlik Modeli
 • COBIT5 Bilgi Modeli ile COBIT4.1 Bilgi Kriterlerinin Karşılaştırılması
 • COBIT5 ile ITGI5 Yönetişim Odak Alanının Karşılaştırılması
 • COBIT5 ile diğer standartlar ve çerçeveler arasındaki ilişkiler

Gerekli Ön Bilgi
Katılımcıların COBIT v4.1 hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olması beklenir.
Katılım
Tarih: 11 Temmuz 2011
Katılım: Katılım ücretsiz ancak kayıt ve onaya bağlıdır. E-posta listemiz üzerinden kayıt olanlar için toplam kapasitemizin büyük bir kısmını ayırdık. Ancak kapasitenin bir kısmını da ISACA-Istanbul üyelerine ve sosyal medya üzerindeki takipçilerimize öncelik verilecektir.
Güncelleme: Katılımcı kaydı sona ermiştir. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Yaz sonunda gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Kayıt önceliği için:

7 Temmuz Cuma akşamı katılım hakkı kazanan talihlilere Twitter üzerinden mesaj yollanacaktır.