ITIL + CMMI = CITIL

ITIL ve CMMI birbirinden çok farklı ama birbirini tamamlayabilen iki modeldir. ITIL uygulamış bir kurumun süreçlerinin olgunluk düzeyleri, CMM (entegrasyonu) ile belirlenebilir. Kısaca CITIL olarak kullanılan CMMI ve ITIL birleşimi, ITIL ile geliştirilmiş süreçlerin olgunluklarının CMM ile değerlendirilmesini ve ölçülebilen iyileştirmeyi hedefler. CITIL uygulaması ile yönetimler, belgelenmiş, kuruma özel uyarlanmış, olgunluğu ölçülmüş ve olgunluğu artırıcı eylem planları oluşturulmuş bir “ITIL Süreçleri Seti” elde ederler. CMM uygulaması ile, aynı zamanda ITIL’nin ele almadığı ama her kuruluşta zaten bulunan temel süreçler tanımlanıp, olgunluk düzeyleri konrol altında tutulabilir.

Bir alanda rekabet etmenin tek yolu, hizmet sunmak ve performans göstermektir. Avrupa BT organizasyonları için bu, bütçe, hizmet kalitesi, tepki süresi ve zamanında teslimat performanslarının optimize edilmiş olması gerektiği anlamına gelir. Bu durumlarda CITIL uygulamasının büyük yararı görülür.

Söz konusu süreç, iyileştirme modeli BT Altyapı Kütüphanesi’nin (ITIL- IT Infrastructure Library) Yetenek Olgunluk Modeli Bütünleşmesi’ne (CMMI- Capability Maturity Model Integration) entegrasyonunu içerir. CITIL’in amacı, BT sistemleri bulunan kuruluşların iyileştirilmesini desteklemektir. Bunun için ITIL içeriği CMMI yapısına entegre edilir, bu yapılırken ITIL içerik ve gereksinimleri değiştirilmez. CITIL en iyi uygulamaları temel alır ve kuruluşların BT performansını kalıcı olacak şekilde geliştirir. BT hizmetleri ölçülebilir hale getirilir ve standartlaşmış SCAMPI-yöntemine (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) göre objektif olarak değerlendirilebilirler.

Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki Software Engineering Institute (SEI) tarafından geliştirilen Yetenek Olgunluk Modeli Bütünleşmesi (CMMI), son yıllarda, yazılım ve donanım sistemleri alanında süreç iyileştirme için bir standart haline gelmiştir. CMMI bugün bir çerçeve oluşturmaktadır, 16 süreç alanında BT ağırlıklı proje ve ürünlerle ilgili işlemlerin tüm önemli unsurlarını kapsar. Her süreç alanı bir Yetenek Düzeyi’ne ulaşabilir. Buna dayanarak yazılım geliştirme yapan kuruluşlar, belirli bir Olgunluk Düzeyi’ne de ulaşabilirler. Her beceri ve olgunluk düzeyleri ile ilgili gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı, mevcut durum analizlerinde ortaya çıkarılabilir. ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) süreç modeli İngiliz Kurumu Devlet Ticaret Ofisi (OGC) tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmıştır. IT şirketlerinin faaliyetleri için bir iyileştirme modeli olarak yerleşmiştir ve Avrupa ile Amerika’da gittikçe daha önemli hale gelmektedir. 2007 ortalarında OGC, yeni ITIL sürüm 3’ü yayınlamıştır.
ITIL, BT hizmet yönetimi için önemli olan tüm süreçleri açıklayan birkaç kitaptan oluşur. Son yıllarda, iki süreç alanına odaklanılmıştır: Hizmet Destek (Service Support) ve Hizmet Dağıtım (Service Delivery).

Geçmişte, BT operasyonları için ITIL ve BT geliştirme için CMMI’yı uygulayarak, bu iki alanın, yararlı biçimde birleştirilmesi mümkün değildi. Bir kuruluşun performansı geliştirilmek istendiğinde, Operasyon ile Yazılım geliştirmenin birlikte ve yakın çalışma içinde bulunması zorunlu olduğundan, bu birleştirmenin yapılamaması büyük problem oluşturmaktaydı. Bu nedenle SEI, 2005’den beri, CMMI modelini açmaya ve değişik uygulama alanlarında kullanımını başlatmaya çalışmaktaydı. Uygulamanın bu tematik alanları, CMMI Gruplamaları (Constellations) olarak adlandırılmış, şu an için çözüm geliştirme ve hizmetler alanında (CMMI Yazılım Geliştirme, CMMI-DEV) ve dış hizmet tedariki alanında, (CMMI for Acquisition; CMMI-ACQ) gerçekleşmektedir. Bu gruplar ortak CMMI yapısını izler ve kilit alanlarda aynıdır, ancak süreçlerin tanımlarında farklılıklar gösterir.

Tematik bir temel olarak dünya çapında bilinirliği nedeniyle “CMMI for Development” (CMMI-DEV) ile CMMI genel yapısı (genel unsurları, yetenek ve olgunluk düzeyi yapısı, vb) CITIL’in geliştirilmesindeki gruplama için tercih edilmiştir.

CMMI gibi CITIL için de yetenek ve olgunluk düzeyleri tanımlanır. Bunlar CMMI standardında tariflenen yapı ve açıklamaların karşılığıdır. CITIL tüm BT çalışanlarına hitap eder. Yöneticiler organizasyonu iyileştirmek için bir yönetim aracına sahip olur. Uygulayanlara öneri ve soru ile eylem listeleri sağlar. Ayrıca bir kalite güvencesi ve değerlendirme temeli olarak işe yarar.

CITIL = CMMI ve ITIL Gruplaması:
CITIL oluşturulurken ITIL V2, CMMI-DEV v1.2 ile entegre edilmiştir. ITIL V3 entegrasyonu hazırlığı, ve diğer CMMI gruplarının oluşturulması çalışmalarına devam edilmektedir.