5651 ve Getirdiği Yükümlülükler

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 04-05-2007 tarihinde kabul ettiği 5651 Numaralı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kurumlara çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Devamında yayınlanan yönetmeliklerle gerekli detaylandırmalar yapılmış, uygulama sırasında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) suça yönelik içeriğin tespiti, engelleme ve filtreleme sistemlerinin niteliklerini belirleme, faaliyet belgesi verme gibi idari görevler vermiştir.
Kanun Erişim Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, İçerik Sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcı olmak üzere 4 rol belirlemektedir. Kimlerin hangi rollere sahip olduğu ve kanun kapsamında yapmakla yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilir:

1. Erişim Sağlayıcı

Internet servis sağlayıcılar ve gprs/edge/3G gibi mobil iletişim platformları üzerinden İnternet erişimi sağlayan operatörler bu kapma girmektedirler. Erişim sağlayıcılar TİB’e kayıt yaptırmak ve faaliyet belgesi almak zorundadırlar. Erişim sağlayıcılar TİB tarafından istenildiğinde kanuna aykırı içeriğe erişimi teknik imkanlar çerçevesinde engellemeli, sağladığı hizmete ait trafik bilgilerini (yönetmelikle detaylandırılmış) en az 6 ay saklamalı, doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamalı, faaliyetine son vermeden önce durumu TİB’e, içerik sağlayıcılara ve müşterilerine iletmeli, tuttuğu kayıtları TİB’e teslim etmelidirler.

2. Yer Sağlayıcı

Barındırma hizmeti veren firmalar, veri merkezleri ve kendi İnternet sitelerini barındıran firmalar bu kapsama girmektedirler. Yer Sağlayıcılar da tıpkı Erişim Sağlayıcılar gibi TİB’e kayıt yaptırmak ve faaliyet belgesi almak zorunluluğundadırlar. Yer sağlayıcılar kanunda yer alan suçlarla ilgili içerik tespit edilip haber verildiğinde elverdiği imkânlar dâhilinde bu içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdürler.

3. İçerik Sağlayıcı

İnternet sitesi bulunan her şirket bu kapsam dâhilindedirler. İçerik sağlayıcılar kullanıma sundukları içerikten sorumludurlar.

4. Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Çalışanlarına, müşterilerine İnternet erişimi sağlayan şirketler ve İnternet kafeler gibi ticari amaçla İnternet erişimi sağlayan firmalar bu kapsama girmektedir. Tüm Toplu Kullanım Sağlayıcılar konusu suç oluşturan içeriğe erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdürler. Ayrıca ticari amaçla İnternet erişimi sağlayan firmalar yerel mülki amirden izin belgesi almakla yükümlüdürler. Toplu Kullanım sağlayıcılar iç IP adresi dağıtım loglarını saklamak, doğruluk, bütünlük ve gizliğini sağlayarak 1 yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler.