Kritik Log4J Zafiyeti

Kritik Log4J Zafiyeti

Yaygın olarak kullanılmakta olan Apache Log4J2 kütüphanesinde kritik seviyede bir zafiyet tespit edilmiştir. Zafiyet, CVE-2021-44228 numarası ve en yüksek CVSS…