Farkındalık

FARKINDALIK HİZMETLERİ

Siber güvenlikte, Lostar olarak teknoloji risklerinin yönetiminin yanısıra insan faktörünün de ciddiyetle yönetilmesi taraftarıyız.

Çalışan farkındalık kültürünün yarattığı tehditlerin , kısa ve orta vadeli iş planları dahilinde ilgili kavramlar, güncel ve hazırlık gerektiren yönetmelikleri de içeren bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.