ABOME
ABOME, bilgi güvenliği seviyenizi ve dışarıdaki tehditleri takip ederek bilgi güvenliği risklerinizi tanımlar, doğru zamanda doğru önlemlerin alınmasını sağlar.
Read more