Erişim Kontrolü

TS ISO/IEC 27001:2005-A.11 Bilgiye erişim kontrol altına alınmalı! Kim, ne (yapabilir) ve kalan 5N1K…   İster akademik, ister pratik kullanım…

Varlık Yönetimi

  TS ISO/IEC 27001:2005-A.7 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) bilginin güvenliğini sürekli kılmayı ve gelişmeyi hedefler. Bu amaçla BGYS çerçevesinde…