5651 – Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Uzun ismi nedeniyle, uzmanlar arasında ilk kanun numarası “5651”‘le anılan, resmi adı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, Türkiye’deki en ünlü bilişim mevzuatı olarak da bilinir.

İlgili kanunun, daha sonra çıkarılan yenin kanunlarla güncellenmiş son sürümüne buradan erişebilirsiniz: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

Bu kanunda yapılan değişiklikler:

  • 10.11.2008 – 5809 – 8. Madde, Ek Madde 1 ve Geçici Madde 2, (I) Sayılı Liste
  • 2.11.2011 – KHK/661 – Ek Madde 1
  • 2.8.2013 – 6495 – 8. Madde
  • 19.2.2014 – 6598 – 2., 3., 4., 5., 6., 6/A, 7., 8., 9., 9/A, 10., 11. maddeler, Ek Madde 1, Ek Madde
    2, (I) sayılı liste, Geçici Madde 3
  • 1.3.2014 – 6527 – 2., 3., 8., 9/A maddeleri