İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

“Plansız bir aksaklığa rağmen servislerin sürdürülebilmesi” ve “aksaklık sonrası sistemlerin yeniden yapılandırılması” gibi iki temel ilke Operasyonel Süreklilik için şarttır.

İş sürekliliği planlarınız yoksa ya da planlarınızı uygun bir şekilde yapılandırıp işletemiyorsanız, ticari işlemlerinizin kesintiye uğraması, pazar ve müşteri kaybı, marka imajı ve mali zarar risklerine karşı savunmasız durumdasınız demektir. İş Sürekliliği Planları, sadece olağanüstü haller ve durumları değil günlük operasyonların düzenlenmesini ve iyileştirilmesini de kapsar.

Lostar olarak gerçekleştirdiğimiz İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında, GAP Analizi’nin çıktılarını dikkate alınarak iyileştirme projelerinin planlanması, hayata geçirilmesi ve kurum kültürüne yerleştirilmesi aşamalarında kurumun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı hedefleriz. Bir başka deyişle, kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirleyerek, itibar, marka ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak bir yönetim sisteminin kurulmasına destek veririz.

Kurumunuza Faydaları

 • Geri dönme süreleri nedeniyle oluşan risklerin azaltılmasını sağlar.
 • Uluslararası kural ve regülasyonlara uygunluk sağlanır.
 • Servis sürdürme, geri dönme ve yeniden yapılandırma maliyetlerini düşürür.

Nasıl çalışıyoruz?

 • Kuruluşun ve organizasyon yapısının analizi, iş etki ve risk analizi
 • İş Sürekliliği Stratejilerinin belirlenmesi
 • Plan ve Süreç geliştirme
 • Uygulanabilirlik testi
 • İş Sürekliliği Bilinçlendirme programı

Sonuçlar

 • Kritik iş süreçleri
 • İş Sürekliliği Stratejisi
 • Felaket Kurtarma Plan ve Süreci
 • Kriz yönetimi planları hazırlamak
 • Olası kayıplar için yedekleme, kurtarma, hayata geçirme senaryoları
 • Kriz Dokumantasyonu
 • Yedek Sistemler ile geri dönüşüm şartlarını hazırlamak

Anahtar kelimeler: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği