GAP Analizi

Gap/Fark Analizi ile kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak hedeflenen şartlar ile mevcut durum arasındaki farklar raporlanır ve eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konur.

Lostar, kurumunuz içinde ISO 27001, İş Sürekliliği, BT Yönetişimi yapılandırmasına başlamadan önce bir Gap Analizi yaparak ‘Nereden yola çıkıldığını’, ‘Nereye gidileceğini’ ve ‘Nasıl yol alınacağını’ belirleyerek, yapılandırma çalışmaları kapsamında hızlı, verimli, hedefe yönelik çalışmayı kolaylaştırmayı ve sonraki adımların maliyetini belirgin şekilde düşürmeyi amaçlar.

Lostar uzmanlarının sunduğu Gap Analizi hizmetleri 3 başlık altında toplanır:

BT Yönetişimi Gap Analizi

BT Yönetişimi yapılandırmasını planlıyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz?

Lostar uzmanları, Bilişim Teknolojileri Yönetişimi yapılandırmasına başlamadan önce bir Gap Analizi yaparak kurumunuzun iş hedefleri, bilişim teknolojileri hizmetleri ve süreçleri, bunların birbiriyle olan entegrasyonunun güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Analiz sonunda gerçekçi ve nesnel bir rapor oluşturur. Böylece siz de BT yönetişimi çalışmaları için uygulayacağınız adımları, kişilerin sorumluluklarını, ayrılacak vakitleri ve proje planını inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Kurumunuza Faydaları

 • Mevcut durumu gerçekçi ve nesnel bir şekilde ortaya koyar.
 • Sonraki adımlar için yol haritası çıkarmayı hedefler.

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Uyum sağlanması istenen standardların belirlenmesi
 • Kurumsal hedeflerin tanımlanması
 • Mülakat, anket, döküman araştırması, süreç yapısının ve teknolojik yapının incelenmesi ile mevcut durum hakkında bilgi toplanması
 • Uzman analizi ile mevcut durum raporunun hazırlanması
 • Mevcut durum ve hedeflenen durum arasındaki farkların belirlenmesi
 • BT Yönetişimi yapılandırmasında izlenecek yolun belirlenmesi (yapılacak işler, proje planı, kilometretaşları(milestones), takım iş gücü, iş maliyeti ve sürelerin tespit edilmesi, rapor oluşturulması)
 • Raporun yönetime sunulması

Sonuçlar

 • GAP Analizi Raporu
 • BT Yönetişimi yapılandırması yol haritası

Anahtar kelimeler: BT, BT Yönetişimi, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Yönetişimi, BT Yönetişimi GAP Analizi, GAP Analizi

ISO 27001 Gap Analizi

Bilgi güvenliği hedeflerinizden ne kadar uzaktasınız?

Lostar uzmanları tarafından gerçekleştirilen BGYS Gap Analizi ile kurumunuzun bilgi güvenliği çalışmalarındaki güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Gap Analizi çalışmaları kapsamında kurumunuzun hem süreçsel hem de teknolojik bilgi güvenliği altyapısı denetlendiğinden gerçekçi ve nesnel bir gözlemleme mümkün olur.

Gap Analizi çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak sonuçları kullanarak bilgi güvenliği çalışmalarınıza yön verir, hedeflerinize en etkili biçimde en düşük maliyet ile ulaşırsınız. Bilgi güvenliği Gap Analizi, verimli, hızlı ve düşük maliyetli bilgi güvenliği çalışması yapmak isteyen kurumlar için vazgeçilmezdir.

Kurumunuza Faydaları

 • Bilgi güvenliği çalışmalarınızın mevcut durumunu gerçekçi ve nesnel bir şekilde ortaya koyar.
 • Bilgi güvenliği çalışmalarında atacağınız sonraki adımlar için yol haritası çıkarır.
 • Bilgi güvenliği konusunda çalışan personelinizin etkinliğini denetler.

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Uyum sağlanması istenen standartların belirlenmesi
 • Kurumsal hedeflerin tanımlanması
 • Mülakat, anket, doküman araştırması, süreç yapısının ve teknolojik yapının incelenmesi ile mevcut durum hakkında bilgi toplanması
 • Uzman analizi ile mevcut durum raporunun çıkarılması
 • Mevcut durum ve hedeflenen durum arası farkların belirlenmesi
 • İzlenecek yolun belirlenmesi: yapılacak işler, proje planı, kilometretaşları (milestones), takım iş gücü, iş maliyeti ve sürelerin tespiti, rapor oluşturulması
 • Raporun yönetime sunulması

Sonuçlar

 • GAP(FARK) Analizi Raporu
 • Bilgi güvenliği yol haritası

Anahtar kelimeler: ISO 27001, ISO 27001 GAP Analizi, Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, BGYS GAP Analizi, BGYS, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi GAP Analizi, Fark Analizi

İş Sürekliliği Gap Analizi

İş sürekliliği, kriz anında uygulanan acil eylem planında, önceden belirlenmiş kritik verilerin kurtarılmasını ve seçilmiş fonksiyonların iş kurtarma takımları arasında paylaştırılmasını, krizin başarıyla yönetilmesini ve kurumun ayakta tutulmasını amaçlar. İş sürekliliği çalışmalarının güncel durumu hakkında bilgi edinmek ve çalışmalar sırasında izlenecek yol haritasına erişmek için Gap Analizi yapmanız gerekir.

Lostar uzmanları olarak, İş Sürekliliği GAP Analizi çalışması ile kurumsal iş sürekliliği çalışmalarınızı kendi içinde ve BS 25999 standardının ortaya koyduğu gereksinimler ışığında değerlendirerek, hedeflediğiniz yapı ile mevcut durum arasındaki farkları ortaya koyarız ve iyileştirme önerileri sunarız. Bu hizmetin sonunda oluşturduğumuz rapor ile, iş sürekliliği çalışmaları için uygulayacağınız adımları, kişilerin sorumluluklarını, ayrılacak vakitleri ve proje planını inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Kurumunuza Faydaları

 • İş sürekliliği çalışmalarınızın mevcut durumunu gerçekçi ve nesnel bir şekilde ortaya koyar.
 • İş sürekliliği konusunda atacağınız sonraki adımlar için yol haritası çıkarır.
 • İş sürekliliği konusunda çalışan personelin bilgi, hazırlık ve etkinliğini tespit eder.

Nasıl çalışıyoruz?

 • İş sürekliliği planlarının, şirket hedeflerini ve ISO 22301 standardının ortaya koydukları gereksinimleri karşılayabilme seviyelerinin araştırılması
 • Aksayan noktalar ve önemli riskler için yapılması gerekenlerin tespiti
 • Sonuç raporu hazırlanması ve sunum yapılması

Sonuçlar

 • Küçük krizlerin ve büyük felaketlerin, kurumun kritik süreçlerini engellemediğini garanti edecek düzenlemelerin çalışır halde olması, bu çalışmayla başlayacak sürecin sonunda gerçekleşecektir.

Anahtar kelimeler: İş Sürekliliği, İş Sürekliliği GAP Analizi, İş Sürekliliği Fark Analizi, Fark Analizi, GAP Analizi, ISO 22301 (BS 25999) Standardı GAP Analizi

Anahtar kelimeler: GAP Analizi, Bt Yönetişimi Gap Analizi, ISO 27001 Gap Analizi, İş Sürekliliği Gap Analizi