eKeşif & Adli Bilişim

Adli Bilişim (Computer Forensics), adli kurumların bilişim ögeleri kullanılarak işlenen suçları aydınlatabilmesi için delilleri adalete sunulmaya hazır hale getirmeyi sağlayan bir disiplindir. Çeşitli sayısal medyalar üzerinde bulunan suçla ilgili sayısal deliller, bilimsel yöntemlerle bozulmadan ve zarar görmeden anlaşılabilir bir şekle getirilir.
E-keşif hizmetinde ise bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlardan hukuk sürecinde kullanılacak bilgiler toplanır.

Kurumunuza Faydaları

  • Delillerin toplanarak yorumlanması,
  • Delillerin güvenilirliğinin ve yasal geçerliliğinin sağlanması,
  • Elektronik bulguları delil olarak kullanılabilmesinin sağlaması,
  • Suçun veya suçsuzluğun ispatının kolaylaştırılması.

Çalışma Yöntemimiz

  • Adli bilişim olayı ile ilgili kişilerle görüşür, olayın gelişimi ve muhtemel etkileri ile ilgili bilgi ediniriz.
  • E-keşif / Delil Elde Etme ve Muhafaza: Olay yeri güvenliği ve ilk müdahalesi ile ilgili muhtemel dijital delilleri toplayıp nakleder, verileri incelemek için inceleme kopyalarını oluştururuz.
  • İnceleme ve Tanımlama: Araştırma yöntemlerini belirler, teknik araştırmaları yaparak muhtemel suç unsurlarını elde ederiz.
  • Değerlendirme: Delil niteliği taşıyacak suç unsurlarını tespit ederiz.
  • Raporlama ve Sunum: Saptanan bulgu ve delilleri hazırlar, belgelendirir ve ilgili mercilere bulgulara ilişkin sunum yaparız.

Adli bilişim ve e-keşif hizmetlerinde müşteri ve çalışma gizliliği başta gelir. Daha ayrıntılı bilgi ve acil müdahale için bize ulaşın.