BT Yönetişimi Danışmanlığı

Kurumunuzda BT hizmetlerinin işinize etkisi göz ardı edilemeyecek büyüklükteyse, bu hizmetlerin performansını arttırmanın ve getirdiği yararları ölçmenin tam zamanıdır.

Hedeflere ulaşmak ve iş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurumların Bilgi Teknolojileri’ne bağımlılığı gün geçtikçe artıyor. Bu bağımlılığın farkında olan organizasyonlar BT Hizmetlerinin en yüksek kalite seviyesine gelmesini bilinçli olarak desteklerler. BT Hizmetlerinden alacakları performansın artması için her türlü destek ve araçları kullanırlar.

COBIT, BT amaç ve hedefleriyle iş amaç ve hedeflerinin, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde biraraya getirilmesi için gereklilikleri tanımlar. Süreç denetimi odaklı, bütüncül yaklaşımı olan ölçme ve değerlendirme mekanizması etkili kurumsal bir yönetişim aracıdır. AB mevzuatında uygunluğu onaylanmış BT yönetişim çerçevelerindendir.

ITIL, iş hedeflerini destekleyen BT süreçlerini tanımlar ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını biçimlendirir.

ISO 20000 operasyonel mükemmelliği sunmaya ihtiyacı olan BT organizasyonlarına hitap eder. Kurulan yapının sürekliliğini ve kalıcılığını sertifikalandırmaya yarayan gereksinimleri belirtir. Bu gereksinimler, tedarikçiler tarafından sunulan hizmetlerin temel seviyesini belirler.

ISO 20000, insandan güç alan ama insandan bağımsız çalışan BT Hizmet Yönetimini kurmayı ve belgelendirmeyi hedefler. ITIL ve BT Yönetişimi çerçevesi uygulandıktan sonra kurulan yeni yapının sürekliliğini garanti eder. BT Yönetişimi çerçevelerinde seçilmesi gereken en doğru seçim ise COBIT’tir.

LOSTAR uzmanları olarak sunduğumuz ITIL / COBIT / ISO 20000 Danışmanlığının amacı, BT Hizmetlerinizin kalitesini arttırarak bu hizmetleri alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak (ITIL); bunu yaparken bilgi teknolojilerinden maksimum yarar sağlayarak iş hedeflerinizi en iyi düzeyde desteklemek (COBIT); BT Hizmet Yönetiminde ulaşılan olgunluk seviyesinin belgelendirilebilmesini sağlamak (ISO 20000) ve böylece rakipler arasında güvenilirlik ve hizmet kalitesi anlamında sizi ileriye götürmektir.

Kurumunuza Faydaları

 • İç denetim sisteminin ve risk yönetiminin ilerleme kaydetmesi
 • Düzenleyici gerekliliklerle uygunluk ve bunların ölçülebilirliği
 • Sinerji etkisi ve optimize edilmiş BT kaynak kullanımı sayesinde maliyet azalması
 • Uluslararası standartları uygulayarak güvenliği ve kalitesi belgelendirilmiş BT Hizmetleri
 • Bilgi Teknolojilerine olan güvenin arttırılması

Nasıl çalışıyoruz?

 • Kuruluşun ve BT Hizmet yapısının analizi
 • Strateji ve hedeflerin belirlenmesi
 • Mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkların belirlenmesi
 • Hizmet Stratejisi evresi ile ne gerektiğinin ve niçin gerektiğinin belirlenmesi
 • Hizmet Tasarımı ile Stratejinin nasıl gerçekleştirileceğinin belirlenmesi
 • Hizmet Yönetimi ve Sağlama süreçlerinin geliştirilmesi ve dökümantasyonu
 • Süreçlerin sahiplerinin ve görevlerinin belirlenmesi
 • İş ve süreç hedeflerine ulaşmayı destekleyecek kontrollerin belirlenmesi ve dökümantasyonu
 • Kontrollerin uygulanması, devreye alınması
 • Standarda uygunluğun tetkiki ve sertifikalandırma hazırlığı

Sonuçlar

 • Ölçülebilen, denetlenebilen Hizmet Yönetimi ve Sağlama süreçlerinin uygulamaya konması ile iş hedeflerine hızlı ulaşım
 • ISO 20000 Sertifikası ile ilgili taraflara bu konudaki niyet ve kalıcılığın kolaylıkla anlatılması

Anahtar kelimeler: BT Yönetişimi, ITIL, COBIT, ISO 20000, Bilgi Teknolojileri Yönetişimi