BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı

Felaket sonrası ayakta kalanlardan olmak için ne yaptınız?

Mevcut kontrol mekanizmalarınızın tamamen etkisiz kalabileceği bir olay veya hasar anında, organize şekilde ve kısa sürede medya ilişkilerinizi, kanuni zorunluluklarınızı, kamuoyunu, müşterilerinizi ve hissedarlarınızı gözeten önceden hazırlanmış planlarla duruma müdahale etmeniz gerekir. Felaket Kurtarma Planı, risklerin yaşanması sonrası kalanı kurtarmanın yanı sıra, risklerin en az düzeyde gerçekleşmesini ve riskler gerçekleşse bile kurumunuzun en az etkiyle işe devam etmesini amaçlar.

Biz LOSTAR uzmanları olarak BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı kapsamında, kuruluşunuzun felaket ve bu gibi durumlarda uygulayabileceği planları ele alırız. Başarılı bir iş sürekliliği planlaması, alt yapı oluşturulması ve yönetimi için dikkat edilmesi gereken kritik faktörleri inceleriz.

Kurumunuza Faydaları

 • Beklenmeyen bir felaket sonrasında belirlenmiş Felaket Kurtarma Süreci çerçevesinde hareket edilmesi ve kuruluşunuzun bu felaketten etkilenmemesi sağlanır.
 • Sürecin belirlenmesi ve uygulanabilirliği, kuruluşunuzun itibarının, markasının ve faaliyetlerinin sürekliliğini güvence altına alır.
 • Felaketlere karşı hazır olmak rekabet gücünüzü artırır.

Nasıl çalışıyoruz?

 • İşin akışını normale dönüştürebilecek en uygun yaklaşımı belirlenmesi
 • Alternatif iş yürütme yöntem ve yollarının belirlenip hazırlanması
 • Kritik sistemlerin dokümantasyonunun yapılıp yeniden yapılandırma planlarının hazırlanması
 • Felaket kurtarma sürecinin işleme girme prosedürünün belirlenmesi
 • Sorumlu ekip ve her birine atanmış sorumlulukların, görevlerin belirlenmesi

Sonuçlar

 • Kritik iş süreçleri
 • Felaket Kurtarma Plan ve Süreci
 • Felaket Kurtarma Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Anahtar kelimeler: BT Felaket Kurtarma Süreç Danışmanlığı, Felaket Kurtarma, BT Felaket Kurtarma