İş Sürekliliği

İş Sürekliliği, işleri aksatacak her türlü durum, olay veya felaketin ardından kuruluşların kısa sürede ayağa kaldırılması ve aksaklıklar sırasında kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğinin sağlanması için hazırlanmış bir yönetim sistemidir.

İş Sürekliliği ile ilgili BS 25999 Standardı, çıkış noktasının 11 Eylül gibi terör saldırıları olmasına karşılık, sadece terör ya da deprem ve sel gibi doğal afetleri kapsamaz. Kuruluşların, imaj zedelenmesinden üretimi durduracak herhangi bir olayın ortaya çıkmasına kadar her tür durumda, en kısa sürede yeniden toparlanıp faaliyete geçmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

BS 25999, büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. Finans,telekomünikasyon, sigorta, sağlık, kamu sektörü gibi yüksek risk içeren ortamlarda faaliyet gösteren ve faaliyetleri sürdürmenin (kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için) hayati önem taşıdığı kuruluşlar için özellikle gereklidir.

BS 25999, iki bölüm halinde geliştirilir. BS 25999-1/Uygulama Kuralları, kuruluşların uyması gereken gereklilikleri kapsayan bir standarttır. BS 25999-2 standardı ise, bu gerekliliklere göre kurulmuş olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin tetkiki/belgelendirilmesi ile ilgili gereklilikleri içerir.