ITIL/COBIT/ISO 20000 Denetimi

Organizasyonlar daha iyi ve daha çabuk karar vermekte ve gerçek zamanlı işletimde bilgiyi dolayısıyla bilgi teknolojilerini kullanırlar.

Bilgi teknolojilerinin süreçlerinin belirlenmiş çerçevelere uygunluğunun sürekliliğini sağlamak için etkin bir iç denetim fonksiyonu şarttır. Denetimi yapılmayan süreç ve kontroller geçerliliğini yitirip veya hedefleri desteklemekten uzaklaşarak gereksiz hale gelirler. Süreçleri ve hedefleri desteklemelerini düzenli aralıklarla denetlemek ve yeni durumlara uyarlamak iş başarısı için önemli bir faktördür.

ITIL/COBIT/ISO 20000 İç Denetim danışmanlık ve destek hizmetlerimiz, işlemekte olan ITIL ve COBIT süreçlerinin çerçevelere uygunluğunun belirlenmesini, farklılıklar sonucunda düzeltme önerilerinin getirilip, bunların uygulamaya alınmasını sağlar. İç Denetim hizmetlerimizle bunların “nasıl” yapılacağı konusunda destek olabilir, bir iç denetim fonksiyonu olmayan firmalara rehberlik ederek veya kurulu bir iç denetim fonksiyonu varsa, üretilen işin ve denetimin süresini kısaltarak, maliyetini düşürerek ve kalitesini arttırarak, iç denetimin organizasyona getirdiği katma değerin yükseltilmesine yardımcı olabiliriz.

Kurumunuza Faydaları

 • Bilgi teknolojilerinin uygunluğunun denetlenmesi ile iş hedeflerinin ve süreçlerin hedefleri destekleyip desteklemediği gözden geçirilir.
 • Farklılıkların ortaya çıkarılıp, sebeplerin araştırılması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ile uygunluğun sürekliliği sağlanır.
 • Farkındalık artar. Bu da gereksiz maliyetleri önler ve iş gücünü doğru yerde en iyi şekilde kullanmayı sağlar.

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Denetim Amaçlarının belirlenmesi
 • Denetim Planının azırlanması
 • Bilgi toplama, kuruluşun ve BT yapısının analizi
 • Kritik süreçlerin ve kontrollerin belirlenmesi
 • Kontrollerin İncelenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi
 • Raporlama

Sonuçlar

 • İş gücünün doğru yerde en iyi şekilde kullanılması
 • BT hizmetlerinin planlamaya uygun çalışmasının garantisi
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
 • ITIL / COBIT uygunluğunun sürekliliği