İş Sürekliliği Denetimi

Tatsız sürprizlerle karşılaşmadan, riskleri azaltmak için ve ISO 22301 (BS 25999) standardına uygunluğun sürekliliğini sağlamak için etkin bir iç denetim fonksiyonu şarttır. ISO 22301 İç Denetim hizmetlerimizle bunların “nasıl” yapılacağı konusunda destek oluruz. İç denetim fonksiyonunuz yoksa kurulmasında rehberlik ederek, iç denetim fonksiyonunuz varsa üretilen işin kalitesini arttırarak, iç denetimin organizasyona getirdiği katma değerin yükseltilmesine yardımcı oluruz.

İç denetim fonksiyonu olmayan firmalara hizmetlerimiz:

 • Operasyonların etkisinin ve verimliliğinin arttırılması
 • Güvenilir bir risk yönetimi ve kontrol altyapısı oluşturulması
 • İç denetim fonksiyonun kurulması

Var olan bir iç denetim fonksiyonu durumunda hizmetlerimiz:

 • Mevcut iç denetim fonksiyonunun performansının arttırılmasını
 • Kurumun belirlediği çalışanlara Lostar profesyonel danışmanlarından bilgi aktarımının sağlanmasını

Kurumunuza Faydaları

 • Uygunsuzluktan doğan açıkların yol açabileceği zararları önleyebilmek.
 • İş sürekliliği çalışmalarınızın tarafsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ile iş sürekliliği yol haritanızın belirlenmesi

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Kontrol hedeflerinin, kontrollerin, süreçlerin ihtiyaçlara uygunluğunun araştırılması
 • Uygunsuzluklar ve nedenlerinin belirlenmesi
 • Düzeltici, önleyici faaliyetleri belirleme
 • Sonuç raporu ve sunum

Sonuçlar

 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya konmasıyla BGYS’nin sürekli iyileştirilmesi sonucu bilgi güvenliği konusundaki risklerin yönetilebilmesi.

Anahtar kelimeler: İş Sürekliliği, İş sürekliliği denetimi, Denetim