Denetim Hizmetlerimiz

Kurumların çeşitli alanlarında yapılan çalışmaların ve süreçlerin belirlenmiş çerçevelere uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanmasında etkin bir iç denetim fonksiyonu şarttır. Denetimi yapılmayan süreç ve kontroller geçerliliğini yitirir veya hedefleri desteklemekten uzaklaşarak gereksiz hale gelir. Bu nedenle çalışmalar bağımsız bir ekip tarafından incelenir ve ortaya çıkan sonuçlar endüstri standartlarıyla karşılaştırılarak bir rapor hazırlanır.
Lostar güvenlik ekibi, etik kurallara bağlılıktan ödün vermeden, kurumunuzun ihtiyaçlarına göre çeşitli konularda farklı denetim hizmetleri sunar.

Lostar uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetim hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: