BT Yönetişimi

Teknoloji, birçok iş problemine çözüm üretir. Çözümlerin en çabuk, en güvenli ve mümkün olduğunca kesintisiz, kullanımı kolay bir şekilde uygulanması gerekir. İşi yönetmek nasıl bir zorunluluksa, Bilişim Teknolojileri Yönetişimi de kuruluşlar için yapılması gereken bir çalışmadır. BT Yönetişimi çerçevesi, üst düzey yönetim tarafından desteklenir ve şirketin işletme sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için tüm organizasyon içinde uygulanır.

Dünyada ve ülkemizde, özellikle finans kurumlarında BT Yönetişiminin COBIT, BASEL, SOX ve benzeri çerçevelere dayandırılması zorunludur. Bu çalışmaların amacı, bilişim teknolojilerinin, kurumların stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmesidir. Ayrıca bunları gerçekleştirirken tüm sürecin bir bütün olarak ele alınmak da önemli bir amaçtır.